Chợ Đồn đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế, xã hội

 

 Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ XX nhiệm kỳ 2015 – 2020

 

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội cơ bản đều đạt cụ thể như: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 31 nghìn 118 tấn / 29 nghìn 466 tấn ( tăng 2.072 tấn so với năm 2014). Lương thực bình quân đầu người đạt 610 kg/người/năm đạt 100% KH. Đảm bảo người dân phát triển kinh tế hiệu quả, huyện đã triển khai thực hiện một số mô hình phát triển sản xuất như: Mô hình phát triển đàn lợn địa phương, mô hình sản xuất giống lúa bao thai nguyên chủng, mô hình trồng cây ăn quả, mô hình cánh đồng 70 triệu đồng/ha,…

 Mô hình trồng ngô mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân

 

Năm 2015, huyện tiếp tục được đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về tổng đàn gia súc. Hiện nay tổng đàn trâu, bò có trên 11 nghìn 700 con, đàn lợn có trên 39 nghìn con, đàn gia cầm gần 300 nghìn con, nâng tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng trên 5.000 tấn.  Đối với kinh tế rừng, người dân tiếp tục triển khai trồng, chăm sóc rừng theo khoa học kỹ thuật, huyện đã trồng mới được trên 1.600 ha đạt 135% KH. Công tác thu ngân sách được triển khai thực hiện có hiệu quả, với tổng thu đạt 62 tỷ 605 triệu đồng/ 61 tỷ 730 triệu đồng, đạt 101,4% kế hoạch giao.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện đã có nhiều khởi sắc, nhiều con đường “ Ý Đảng – lòng dân” được thực hiện tạo nên những con đường bê tông mới. Bà con đã từng bước thay đổi nhận thức chủ động hiến đất, phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, đã có xã Đông Viên đạt 12 tiêu chí; xã Rã Bản, Quảng Bạch mỗi xã đạt 11 tiêu chí; có 03 xã đạt 10 tiêu chí; 04 xã đạt 9 tiêu chí; 10 xã đạt từ 5-10 tiêu chí, 01 xã đạt 04 tiêu chí.

Lĩnh vực văn hóa –xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đến năm 2015, toàn huyện có 9.843 hộ gia đình/ 12. 621 hộ đạt gia đạt gia đình văn hóa, bằng 77,99%; số thôn, tổ văn hóa đạt 130/242 tổ bằng khoảng 54%; trong đó có 35 thôn, tổ được cấp giấy chứng nhận thôn, tổ văn hóa 03 năm liên tục. Công tác phát thanh – truyền hình từng bước được cải thiện, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác địa phương. Công tác giáo dục- đào tạo được quan tâm, các trường học tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục và trú trọng giáo dục đạo đức cho học sinh. Chất lượng giáo dục ở các bậc học tiếp tục được nâng lên, đến nay 22 xã, thị trấn đạt phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, Tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014-2015 đạt trên 87%.

 Bóng chuyền hơi đang là môn thể thao được nhiều người dân yêu thích tập luyện

 

Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được duy trì thường xuyên, kiểm soát dịch được triển khai thực hiện tốt. Tổng số lần khám chữa bệnh trong năm của toàn huyện là trên 82.000 người, tỷ lệ số xã có Bác sỹ đạt 100%.  Công tác chính sách người có công, lao động việc làm, dạy nghề được thực hiện theo kế hoạch, số lao động đã được giải quyết việc làm khoảng 700 người/ 500 người, đạt 153 %. Tổ chức cấp gạo cứu đói dịp tết Ất Mùi, ngày giáp hạt kịp thời. Triển khai thực hiện các chương trình, dự án và chính sách đối với đồng bào dân tộc theo quyết định như: hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng, chính sách vay vốn phát triển sản xuất, …

Công tác quốc phòng, an ninh, nhìn chung được ổn định và giữ vững. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 98,7%. Huyện đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 08 của Ban thường vụ tỉnh uỷ, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân. Trong năm, ngành chức năng đã phát hiện và xử lý 86 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, tịch thu trên 65 m3 gỗ các loại.

Năm 2016, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Chợ Đồn sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Mục tiêu năm 2016, sẽ phấn đấu đưa tổng sản lượng lương thực có hạt lên 30 nghìn 512 tấn; tổng đàn trâu, bò đạt 11 nghìn 780 con; diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 380 ha, trồng rừng mới 1.310 ha, thu ngân sách đạt 68 tỷ 600 triệu đồng. Phấn đấu 60% số thôn, tổ đạt tiêu chí văn hóa, 81% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa, 81% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn.

Năm 2016 – năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020. Bằng quyết tâm, niềm tin, sức mạnh tổng hợp, sự đoàn kết và nỗ lực phấn đấu.  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện sẽ gặt hái được nhiều thắng lợi hơn nữa trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh đưa địa phương ngày một đổi mới đi lên./.

Bài trướcXảy ra sụt lún lần thứ ba ở huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn)
Bài tiếp theoChúc thọ người cao tuổi thọ 90 tuổi nhân dịp tết Bính Thân