Chợ Đồn đánh giá tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và kế hoạch đầu tư công năm 2021

 Đồng chí Triệu Huy Chung – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo tại cuộc họp.

Năm 2021, tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 của huyện Chợ Đồn là trên 41,720 tỷ đồng (trong đó kế hoạch vốn giao năm 2021 là 33,883 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài là trên 7,837 tỷ đồng). Dự án thuộc ngân sách huyện quản lý trên 34,804 tỷ đồng, nguồn tỉnh quản lý trên 3,516 tỷ đồng và nguồn sự nghiệp kiến thiết kinh tế có tính chất xây dựng cơ bản là 3,4 tỷ đồng. Tính đến nay, tổng kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết là 20,130 tỷ đồng, vốn chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết là 21,590 tỷ đồng.

Đến ngày 20/7/2021, số vốn đầu tư công năm 2021 giải ngân được 6,558 tỷ đồng đạt 17,11% so với kế hoạch vốn giao(trong đó nguồn huyện quản lý giải ngân được trên 4,717/34,804 tỷ đồng đạt 13,6% kế hoạch; nguồn tỉnh quản lý giải ngân 1,841/3,516 tỷ đồng đạt 52,4%); Nguồn sự nghiệp kiến thiết kinh tế có tính chất xây dựng cơ bản giải ngân được trên 2,817/3,4 tỷ đồng đạt 82,9% kế hoạch. Vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 giải ngân được 1,34/3 tỷ đồng đạt 44,7% kế hoạch. Kết quả giải ngân 7 tháng đầu năm trên địa bàn huyện đạt thấp nguyên nhân chủ yếu do nhiều công trình, dự án khởi công mới năm 2021 chưa đủ điều kiện phân bổ vốn theo quy định; Một số dự án chưa tập trung thanh toán khối lượng hoàn thành do chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán;  Các công trình, dự án thuộc nguồn vốn năm 2020 kéo dài năm 2021 giải ngân thấp; Một số công trình dự án tại thị trấn Bằng Lũng do vướng mắc giải phóng mặt bằng nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện; Một số công trình, dự án sử dụng vốn năm trước chuyển nguồn sang còn dư vốn sau quyết toán dự án hoàn thành.

Để đảm bảo giải ngân tối đa kế hoạch vốn được giao trong thời hạn quy định, tại cuộc họp, đồng chí Triệu Huy Chung – Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan đơn vị và địa phương cần nâng cao hơn nữa công tác phối hợp nhằm hỗ trợ tích cực các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn; Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương án xử lý cụ thể, đề xuất điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư; Đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán các công trình dự án đã hoàn thành, tránh để dồn vào cuối năm; Các chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án với mục tiêu phấn đấu đến 30/9, toàn huyện sẽ giải ngân các nguồn vốn đạt 60% trở lên và  phấn đấu đến cuối năm sẽ đảm bảo giải ngân tối đa kế hoạch vốn được giao./.

Bài trướcHội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Bài tiếp theoChợ Đồn: quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19