Chợ Đồn công nhận 19 xã thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

 Công chức tư pháp xã Đại Sảo giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Trong đó có xã Đồng Thắng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật loại I; 18 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật loại II gồm Đồng Lạc, Quảng Bạch, Tân Lập, Ngọc Phái, Lương Bằng, Bằng Lãng, Nghĩa Tá, Yên Mỹ, Đại Sảo, Yên Phong, Bằng Phúc, Phương Viên, Bản Thi, Yên Thịnh, Nam Cường, Yên Thượng, Xuân Lạc và Thị trấn Bằng Lũng. Hiện còn xã Bình Trung chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Việc công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 là cơ sở để huyện  Chợ Đồn tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân, góp phần tích cực vào ổn định an ninh, trật tự, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn./.

Bài trướcTập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò thịt tại xã Bằng Phúc
Bài tiếp theoChợ Đồn: Tiếp tục tổ chức Đại hội thể dục, thể thao cấp cơ sở