Chợ Đồn công bố Nghị quyết 855 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

 Chợ Đồn công bố Nghị quyết 855 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

Theo đó, thực hiện phương án sắp xếp, huyện Chợ Đồn sẽ sáp nhập hai xã Đông Viên và Rã Bản thành xã Đồng Thắng; sáp nhập một phần xã Phong Huân vào xã Bằng Lãng; phần còn lại của xã Phong Huân sáp nhập với xã Yên Nhuận thành xã Yên Phong. Sau khi sắp xếp huyện Chợ Đồn có 20 đơn vị hành chính cấp xã gồm 19 xã, 01 thị trấn.

Tại buổi lễ công bố, huyện Chợ Đồn đã thông qua Kế hoạch của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 855/NQ- UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Chợ Đồn. Đồng thời công bố các quyết định về kiện toàn tổ chức, nhân sự chủ chốt cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị – xã hội và các tổ chức xã hội khác; Công bố chỉ định danh sách đại biểu HĐND của các đơn vị hành chính cấp xã mới, chỉ định triệu tập viên để triệu tập và chủ tọa Kỳ họp thứ nhất của HĐND cấp xã ở đơn vị hành chính mới.

Các đại biểu đã tiến hành thảo luận để cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Theo chỉ đạo của tỉnh, cùng với các địa phương khác, đúng ngày 1/3/2020  huyện sẽ tổ chức Lễ công bố tại 2 xã Đồng Thắng và Yên Phong.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện biểu dương ghi nhận những nỗ lực của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Chợ Đồn, các cơ quan ban ngành liên quan  và các xã trong diện sáp nhập trong triển khai thực hiện theo các bước. Sau khi tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 855/NQ- UBTVQH14 tại huyện, cần tiếp tục tập trung giải quyết các công việc còn lại, đảm bảo xã Đồng Thắng và Yên Phong chính thức hoạt động từ  ngày 01 tháng 3 năm 2020, đảm bảo ổn định đời sống của nhân dân địa phương và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng và an ninh.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn cấp phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19
Bài tiếp theoTỉnh Bắc Kạn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid – 19 tại huyện Chợ Đồn