Chợ Đồn có thêm 2 di tích được xếp hạng cấp tỉnh

Ngày 3/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ký ban hành các Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh,  trong đó huyện Chợ Đồn có thêm 02 di tích được xếp hạng nâng tổng số di tích cấp tỉnh của toàn huyện lên 13 di tích.

 Địa điểm Cơ quan Báo Cứu Quốc đóng và làm việc từ cuối năm 1946 đến năm 1947 tại thôn Che Ngù, xã Yên Thượng.

 

02 di tích được xếp hạng cấp tỉnh gồm: Di tích lịch sử Phja Khao – Địa điểm Nha Nghiên cứu kỹ thuật quân giới đóng và làm việc từ tháng 6/1947 đến tháng 6/1948 tại thôn Phja Khao, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (tại Quyết định số 2333/QĐ-UBND). Di tích lịch sử Che Ngù – Địa điểm Cơ quan Báo Cứu Quốc đóng và làm việc từ cuối năm 1946 đến năm 1947 tại thôn Che Ngù, xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (tại Quyết định số 2334/QĐ-UBND). Tại các Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Chợ Đồn, UBND 2 xã có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn, thực hiện quản lý nhà nước đối với các di tích trên theo đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại huyện Chợ Đồn có 01 Di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu Chợ Đồn gồm 25 di tích, 13 Di tích lịch sử cấp tỉnh và 21 di tích đã được kiểm kê chưa được xếp hạng.

 Tác giả: Hương Liễu

Bài trướcCựu chiến binh Chợ Đồn gương mẫu trong học tập và làm theo Bác
Bài tiếp theoBảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn tích cực chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động