Chợ Đồn cơ bản hoàn thành Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở

Tính đến ngày 27/9/2022 huyện Chợ Đồn đã có 309/311 Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở hoàn thành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, đạt 99,3%, còn 02 Chi bộ chưa tổ chức được đã báo cáo lý do về Ban Tổ chức Huyện uỷ. 
Đại hội Chi bộ Trường Mầm non thị trấn Bằng Lũng.
Theo công văn số 494/CV-HU ngày 21/4/2022 của Huyện uỷ Chợ Đồn về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở bắt  đầu tổ chức vào cuối tháng 6 và hoàn thành trước tháng 9 năm 2022. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Đồn, các Đảng bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ, lựa chọn Chi bộ làm điểm, sau đó họp rút kinh nghiệm nhằm kịp thời khắc phục những tồn tại để lãnh đạo các Chi bộ khác tổ chức đại hội đảm bảo các yêu cầu, mục đích, nội dung đề ra.

 Ban Chi uỷ Chi bộ thôn Bản Eng, xã Xuân Lạc ra mắt Đại hội.
Nhìn chung, các Đảng bộ trực thuộc đã chỉ đạo Đại hội Chi bộ đạt kết quả tốt; báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Chi ủy được đánh giá trung thực, bám sát tình hình, nhiệm vụ cụ thể của Chi bộ, về những kết quả đạt được, kể cả yếu kém, tồn tại trên các lĩnh vực. Qua theo dõi cho thấy, các Chi uỷ đã xây dựng được những giải pháp cụ thể, thiết thực có tính đột phá của nhiệm kỳ mới. Công tác nhân sự cũng được quan tâm thực hiện, đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục bầu cử, cơ bản đảm bảo đúng định hướng.
Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Đồn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nắm bắt tình hình tổ chức Đại hội Chi bộ ở các Đảng bộ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện theo dõi sát sao, hướng dẫn các đơn vị được phân công phụ trách tổ chức đại hội đảm bảo chất lượng, hiệu quả, hoàn thành đúng thời gian, yêu cầu đặt ra.
Tác giả: Nông Đuổng
Bài trướcChợ Đồn tham gia Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn Tổ công nghệ số cộng đồng
Bài tiếp theoNgười góp phần gìn giữ làn điệu hát then, đàn tính ở Chợ Đồn