Chợ Đồn có 95% diện tích đất sản xuất nông nghiệp chủ động nguồn nước tưới

Thời điểm này, người dân các địa phương đang tích cc chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ  xuân năm 2022 do vậy việc điều tiết nước của các tuyến mương thủy lợi rất quan trọng. Các địa phương đang tích cực làm tốt công tác quản lý, khai thác hệ thống thủy lợi; vận động bà con tích cực kiểm tra, thăm đồng, chủ động khắc phục kịp thời những chân ruộng thiếu nước, bảo thường xuyên trực, nắm tình hình, kịp thời báo cáo khi có sự cố xảy ra và chủ động khai thác, điều tiết nguồn nước hiệu quả.
Hệ thống kênh mương thủy lợi kiên cố hóa giúp người  dân chủ động sản xuất.

Hiện toàn huyện có 238 công trình thủy lợi kiên cố (cấp xã quản lý 181 công trình; Trạm Thủy nông quản lý 57 công trình) và 776 công trình phai tạm, 6 trạm bơm; các xã đã có Tổ dùng nước để quản lý hệ thống thuỷ lợi. Tổng số chiều dài kênh mương là 376,63 km, trong đó đã kiên cố hoá được 157,7 km, đạt 41,87%. Theo đánh giá, các công trình đang phát huy tốt công suất theo thiết kế, đáp ứng nguồn nước tưới cho 95% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Hệ thống thuỷ lợi trên địa bàn các xã cơ bản đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất, dân sinh và đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai tại chỗ, có Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu  nạn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban là các cán bộ, công chức xã tham gia, xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với địa phương.

Tác giả: Hương Liễu
Bài trướcChương trình phát thanh ngày 14 tháng 2 năm 2022
Bài tiếp theoChợ Đồn đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình nhiều ca Fo lây nhiễm trong cộng đồng