Chợ Đồn có 871 lượt người được tham gia các lớp tập huấn thuộc chương trình 135, năm 2020

 Học viên tham gia lớp tập huấn Kỹ thuật trồng nấm ăn được thực hành thực tế

(Nguồn ảnh: Nông Thị Thu Hường)

Cụ thể: Nội dung tập huấn công tác giảm nghèo và các chính sách hỗ trợ giảm nghèo (04 lớp). Giới thiệu về một số chính sách giảm nghèo và chính sách dân tộc; Một số vấn đề về bình đẳng giới và tiếp cận nhân học trong thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách giảm nghèo và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Chương trình 135; Nội dung tập huấn về kỹ thuật nông, lâm nghiệp (12 lớp): Giới thiệu các biện pháp kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật trồng cây lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, kỹ thuật trồng cây ăn quả, kỹ thuật trồng các loại rau, các loại nấm ăn và kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ vi sinh. Tổ chức thực hành thực tế, tham quan mô hình tại các cơ sở sản xuất có hiệu quả trên địa bàn;

Đối tượng tham dự các lớp tập huấn là các cán bộ thôn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đại diện nhóm hộ tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 của huyện Chợ Đồn, tham dự các lớp tập huấn được hưởng đúng các quy định của Nhà nước và của Chương trình như: Nhận hỗ trợ tiền đi và về từ trung tâm thôn đến địa điểm tập huấn, tiền ăn, tiền nghỉ đêm.

Theo đánh giá của các học viên tham dự tập huấn qua việc lấy ý kiến bằng phiếu có 100% đại biểu đánh giá nội dung tập huấn là rất cần thiết, phù hợp với nhu cầu thực tế của các đối tượng tập huấn, nhu cầu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững của các địa phương. Nội dung truyền đạt của báo cáo viên dễ hiểu, dễ nhớ, hướng dẫn thực hiện áp dụng được vào thực tế; bộ tài liệu, thời gian tập huấn phù hợp.

Các lớp tập huấn giảm nghèo góp phần truyền tải cho cán bộ thôn những kiến thức, kỹ năng về thực hiện công tác giảm nghèo, các chính sách giảm nghèo để tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình, nhóm hộ vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần vào sự nghiệp giảm nghèo của thôn nói riêng và của địa phương nói chung, phát huy tốt vai trò đặc biệt quan trọng của người cán bộ thôn trong việc thực hiện công tác giảm nghèo; Các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật nông, lâm nghiệp đã truyền đạt được những kiến thức, kinh nghiệm, các biện pháp kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, các phương pháp tổ chức sản xuất để phát triển kinh tế gia đình, nhóm hộ vươn lên thoát nghèo bền vững; truyền đạt, phổ biến kiến thức đã học được cho những người xung quanh nhằm giúp đỡ cùng nhau thoát nghèo, góp phần vào sự nghiệp giảm nghèo chung của thôn, xã và của địa phương./.

Bài trướcChợ Đồn triển khai kế hoạch chăm lo tết cho người có công với cách mạng, người cao tuổi, hộ nghèo
Bài tiếp theoHoạt động UBND huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2016 – 2021