Chợ Đồn có 6 sản phẩm đủ điều kiện xếp hạng 3 sao và 3 sản phẩm đủ điều kiện cấp lại giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2021.

Ngày 29/12/2021,UBND tỉnh ban hành Quyết đinh số 2616/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn đợt 1 năm 2021. Theo đó, huyện Chợ Đồn có 6 sản phẩm đủ điều kiện xếp hạng 3 sao và 3 sản phẩm đủ điều kiện cấp lại giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2021.

 

 Sản phẩm Bánh trời của cơ sở Hoàng Thị Điển, thị trấn Bằng Lũng.
Cụ thể, 6 sản phẩm đủ điều kiện xếp hạng 3 sao gồm: Bột củ mài núi của Tổ hợp tác Đại Thắng, xã Đại Sảo; gạo Nhật Japonica của Hợp tác xã Sơn Lâm, thị trấn Bằng Lũng; Bánh phở khô Chợ Đồn Hoàng Hải của cơ sở Hoàng Ngọc Hường, xã Bình Trung; thịt lợn rừng lai Phúc Thơm Bắc Kạn của Hợp tác xã Quỳnh Trang, xã Đồng Thắng; Nấm mộc nhĩ nguyên tai của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hợp Thắng, xã Đồng Thắng; Bánh trời của cơ sở Hoàng Thị Điển, thị trấn Bằng Lũng. 03 sản phẩm cấp lại giấy chứng nhận gồm: 2 sản phẩm rượu men lá của HTX rượu men lá Thanh Tâm và HTX rượu men lá Bằng Phúc, xã Bằng Phúc; măng khô Mảy Puốc của HTX Cao Phong, xã Xuân Lạc.

 

Sản phẩm Bánh phở khô Chợ Đồn Hoàng Hải, xã Bình Trung
 Chương trình OCOP được triển khai thúc đẩy người dân tiếp cận với phương thúc sản xuất mới theo chuỗi liên kết và ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị sản phẩm. Gắn sản xuất với công tác xúc tiến thương mại, tiếp thị quảng bá sản phẩm, góp phần tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, hỗ trợ và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, trong đó ưu tiên phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập đời sống cho nhân dân, bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn.
Thời gian tới, huyện sẽ tập trung củng cố, phát triển nâng hạng các sản phẩm; phối hợp đưa các sản phẩm thế mạnh lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Voso.vn của Tổng công ty CP bưu chính Viettel.  Đồng thời, tổ chức phổ biến, tập huấn, đào tạo kỹ năng số cho người dân; hỗ trợ kết nối, hướng dẫn tham gia giao dịch trên sàn thương mại điện tử.
Tác giả: Thu Thúy – Hà Tuyết

 

Bài trướcThị trường hoa tết Xuân Nhâm Dân 2022
Bài tiếp theoChương trình phát thanh ngày 26 tháng 1 năm 2022