Chợ Đồn có 03 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

  Phụ nữ dân tộc Dao đỏ thôn Bản Cuôn 2, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn

trao đổi kỹ thuật trang trí hoa văn trên vải chàm

Trong đó: Di sản văn hóa phi vật thể “ Nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục của người Dao Đỏ”  xã Ngọc Phái huyện Chợ Đồn được Bộ Văn hóa thể thao và du lịch công nhận theo quyết định số 266/QĐ – BVHTTDL ngày 30 tháng 1 năm 2018. Nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Dao Đỏ có từ lâu đời, là kết quả của sự lao động cần cù, sáng tạo trong môi trường tự nhiên và không gian xã hội cụ thể. Người Dao Đỏ  xã Ngọc Phái huyện Chợ Đồn đã sáng tạo và gửi gắm vào trang phục truyền thống của mình nếp sống cộng đồng thông qua nghệ thuật trang trí tài hoa, tinh tế, đạt trình độ cao của thẩm mĩ dân gian, một đời sống tâm hồn giàu chất mỹ cảm nguyên sơ mà phong phú.  Đồng bào dân tộc Dao Đỏ ở xã Ngọc Phái nói riêng và huyện Chợ Đồn bao đời nay luôn tự hào về trang phục truyền thống của tộc người mình. Hiện nay, nhiều phụ nữ Dao vẫn tự tay làm trang phục cho mình và cho người thân trong gia đình. Qua đó, trang phục và nghệ thuật trang trí trên trang phục đã thực sự trở thành những thành tố quan trọng và cấu thành nên văn hóa Dao. Các mô típ hoa văn được trang trí vô cùng tinh tế, bố cục chặt chẽ, hòa sắc rực rỡ và mang tính đặc trưng riêng.

Chữ Nôm của người Dao được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể theo quyết định số 5079/QĐ – BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012  của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch là một di sản văn hóa quý báu thuộc loại hình tiếng nói, chữ viết . Hệ thống chữ viết này được các bậc trí thức người Dao trước đây sử dụng trong mọi văn tự của người Dao, từ sách vở học tập đến việc ghi chép ngày, tháng, thơ, văn … Hầu hết, gia đình người Dao có người cao tuổi khoảng 60 – 70 tuổi trở lên đều còn giữ những cuốn sách cổ do ông cha để lại. Những cuốn sách này phản ánh mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần của dân tộc Dao trước đây. Đó là nguồn sử liệu quý cho các nhà nghiên cứu tìm hiểu về người Dao, cũng như ngôn ngữ Dao.

  Hát Pá Dung của người Dao của huyện Chợ Đồn vừa được

công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2020

Hát Pá Dung của người Dao được Bộ Văn hóa thể thao và du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể theo quyết định số 174 /QĐ – BVHTTDL  ngày 14 tháng 1 năm 2020 là hình thức hát các bài hát ngẫu hứng, người hát tự đặt lời và truyền miệng hoặc ghi chép lại cho các thế hệ. Các làn điệu Pá Dung phản ánh cuộc sống lao động, sinh hoạt, phong tục, tập quán, lễ nghi và những tâm tư, tình cảm, khát vọng của người Dao trong đời sống.

Đây là những di sản văn hóa phi vật thể có tính đại diện, thể hiện bản sắc của cộng đồng, địa phương, phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người, được kế tục qua nhiều thế hệ, có khả năng phục hồi và tồn tại lâu dài, được cộng đồng đồng thuận, tự nguyện đề cử và cam kết bảo vệ. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng và cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã luôn trân trọng, lưu giữ để các di sản văn hóa phi vật thể nêu trên không bị mai một theo thời gian  đồng thời huyện cũng đã đưa các danh mục bảo tồn, lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa của các di sản văn hóa vào trong đề án 2950/QĐ –UBND ngày 25/02/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn về Quản lý và phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch huyện Chợ Đồn giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030 nhằm mục tiêu gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá một cách bền vững, tạo nguồn lực để phát triển du lịch, xây dựng thương hiệu văn hóa góp phần chuyển hóa về mặt nhận thức, tạo được sự trân trọng của cộng đồng đối với di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Bài trướcChợ Đồn chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi
Bài tiếp theoChợ Đồn còn xã Bằng Lãng và thị trấn Bằng Lũng có lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi