Chợ Đồn: Chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

 Chi đoàn 12A1, Trường THPT Chợ Đồn tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác

Xác định việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kế hoạch triển khai thực hiện đến các chi, Đảng bộ trực thuộc, tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong toàn huyện. Chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc, đảng viên đăng ký những việc làm cụ thể . Nhờ thực hiện tốt học tập và làm theo Bác, huyện Chợ Đồn đã huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch đúng hướng. Các nguồn vốn được khai thác, sử dụng có hiệu quả. Các công trình hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của của huyện. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện của các tổ chức trong hệ thống chính trị từng bước được nâng lên. Thông qua học tập và làm theo Bác, nhiều cấp ủy cơ sở đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện công việc bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, đưa chuyên đề vào sinh hoạt hàng tháng trở thành nề nếp ở nhiều địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các cơ quan, đơn vị.

Gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 vào lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, huyện đã phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, tập trung sản xuất nông nghiệp, phát triển chăn nuôi, trồng và chăm sóc các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, một số sản phẩm đã trở thành mặt hàng có thương hiệu trên thị trường như chè Shan tuyết, rượu Bằng Phúc, gạo Bao thai, hồng không hạt, cam quýt, …chú trọng vào sản xuất nông sản sạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân hằng năm đạt trên 30.000 tấn, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Lương thực bình quân đầu người đạt 590 kg/người/ năm. Thực hiện đề án mỗi xã, phường một sản phẩm OCOP, tính đến hết năm 2020, địa bàn huyện đã có 20 sản phẩm đạt 3 sao trở lên. Hệ thống chính trị, cơ sở hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư xây dựng, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Đến nay, bình quân tiêu chí nông thôn mới của huyện là 12,8  tiêu chí. Có 3 xã đã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí và đã được UBUD tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển, từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Năm 2020 qua bình xét số thôn, tổ văn hoá đạt 92%;  cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt đơn vị văn hoá đạt 83%; gia đình đạt gia đình văn hoá đạt 89%.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính chị, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều tấm gương  điển hình, tiêu biểu, những mô hình, những cách làm hay theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ở tất cả lĩnh vực. Đối với phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”,  kết quả trong 02 năm  2019-2020, toàn huyện đã đóng góp được gần 2 tỷ đồng tiền, hiến đất được khoảng 10.000 m2 đất; trên 18.000 ngày công lao động, làm đường giao thông nông thôn được gần 8000 m. Ngoài ra, từ sự tuyên truyền có hiệu quả, nhân dân đã đồng tình ủng hộ trong việc xã hội hóa xây dựng nhà văn hóa thôn, các công trình cầu dân sinh và các công trình phúc lợi khác. Hỗ trợ ngày công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, trong 5 năm qua đã có 102 nhà được hỗ trợ xây dựng. Hội Phụ nữ thực hiện có hiệu quả các phong trào “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”; “giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Hũ gạo tiết kiệm”. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện và làm theo Bác như: Chi bộ Bản Khang, xã Xuân Lạc; Chi bộ Nà Bjóc, xã Phương Viên; Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nghĩa Tá. Các cá nhân tiêu biểu như: Ma Thị Tô Hoài, Chi bộ Viên Kiểm sát; Ma Trung Diện, Chi bộ Bản Liên, xã Yên Thượng; Hà Văn Đơ, Thôn Nà Lẹng, xã Đồng Thắng, Chi đoàn 12A1 trường THPT Chợ Đồn,…

 Lãnh đạo huyện cùng tập thể, cá nhân điển hình trong 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

tại Lễ báo công Khu di tích K9

Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Xác định việc học tập và làm theo Bác, trước hết là phải làm cho cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc, thực sự phải thấm nhuần những tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Từ đó chuyển thành những tình cảm, động lực để phấn đấu rèn luyện và làm theo. Hàng năm, 100%  các chi, đảng bộ đều đăng ký nội dung học tập, nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác đều có tính chất đột phá và gắn với nhiệm vụ chuyên môn lãnh đạo, chỉ đạo như: đổi mới phong cách người lãnh đạo, người đứng đầu; cán bộ, công chức, viên chức gần dân, sát dân, lắng nghe, tăng cường đối thoại với nhân dân.

Từ thực hiện có hiệu việc học và làm theo Bác ở thời gian qua, đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ các cấp làm thay đổi bộ mặt kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Tiếp nối những công việc đã làm trong việc Chỉ thị số 05, các địa phương sẽ đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với học tập và làm theo Bác nhân lên những cách làm hay, thiết thực, những gương sáng , qua đó góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người ngày càng thấm sâu vào tình cảm biến thành ý chí của mỗi người để hoàn thiện bản thân mình hơn, sống và làm việc tốt hơn./.

Bài trướcĐồng chí Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu – Phó Tư lệnh – Quân khu 1 thăm và kiểm tra công tác quân sự quốc phòng tại huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoChợ Đồn tập trung các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh