Chợ Đồn chuẩn bị cho vụ trồng rừng năm 2021

  Các vườn ươm trên địa bàn huyện tập trung chăm sóc cây giống phục vụ trồng rừng năm 2021

Để hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng năm 2021, Ban quản lý Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vữngcủa huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền cấp xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về chính sách và lợi ích trồng rừng cũng như quy định mới về công tác trồng rừng đến mọi tầng lớp nhân dân. Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp với các xã tiến hành rà soát quỹ đất, hiện trạng và vận động bà con chuẩn bị mọi điều kiện cho công tác trồng rừng. Trong điều kiện quỹ đất hạn hẹp, đơn vị khuyến cáo chủ rừng, người dân trồng xen các loại cây gỗ lớn (lát hoa, trám, sấu) với các loại cây gỗ nhỏ (mỡ, keo, quế) ở những diện tích chân đồi, sườn đồi, mật độ trồng xen không quá 200 cây/ha. Huy động người dân tích cực trồng lại rừng sau khai thác, khuyến khích các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể, các hộ gia đình, cá nhân, khu dân cư, thôn bản đẩy mạnh trồng cây phân tán. Đối với trồng rừng tập trung, các địa phương tuyên truyền tới người dân phải thực hiện trồng đúng đối tượng. Đến nay, toàn huyện đã thực hiện trồng được trên 50ha rừng sau khai thác (chủ yếu là mỡ tái sinh trồi).

Theo ông Bàn Văn Đức, thôn Bản Ca, xã Bình Trung, trồng rừng đã giúp gia đình ông cũng như nhiều hộ dân trong thôn có nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống. Thực hiện phát triển kinh tế từ rừng ông Đức đã mạnh dạn trồng được trên 7ha, trung bình mỗi năm trồng trên 1ha. Mới đây, ông đã được khai thác trên 2ha cây mỡ, hiện tại ông đang tập trung chăm sóc chồi.

Về cây giống, huyện tập trung trồng các loại cây như: Keo, mỡ, quế, bồ đề, lát hoa, xoan ta… Toàn huyện hiện có 19 vườn ươm đủ điều kiện, tiêu chuẩn cung cấp giống cho nhu cầu trồng rừng trên địa bàn. Để cung ứng cây giống kịp thời cho người dân trồng rừng, các cơ sở này đã tập trung chăm sóc nhằm đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển tốt. Việc duy trì và phát triển các vườn ươm cây giống trồng rừng trong dân không chỉ giúp thúc đẩy phong trào trồng rừng mà còn tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động địa phương.

Căn cứ vào chỉ tiêu giao, các địa phương trong huyện đã chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác trồng, chăm sóc rừng năm 2021. Theo ông Hoàng Văn Hỷ, Chủ tịch UBND xã Bình Trung, vụ trồng rừng năm 2021, xã được giao chỉ tiêu 40ha trồng sau khai thác, 1 ha trồng rừng phân tán, ngay từ đầu năm địa phương đã tuyên truyền cho người dân chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng. Đến thời điểm này, với điều kiện thời tiết thuận lợi, cơ bản người dân đã chủ động trồng được một số diện tích sau khai thác. Ngoài ra, trên địa bàn xã hiện có 13 vườn ươm trong nhân dân, sản xuất ra khoảng 300- 400 vạn cây giống. Để đảm bảo cây giống trồng rừng địa phương thường xuyên theo dõi quản lý nguồn gốc cây giống bảo đảm từ khâu nhập vào, do đó diện tích  cây giống phát triển tốt, hiện nay một số vườn ươm đã xuất bán giống cho người dân thực hiện trồng rừng.  

Thống kê trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 toàn huyện đã trồng rừng mới được trên 5.400ha, gồm trồng rừng sản xuất, trồng rừng phòng hộ, trồng cây phân tán, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.Công tác bảo vệ, chăm sóc và phát triển rừng có ý nghĩa quan trọng đối với môi trường sống, đồng thời mang lại thu nhập cho người dân, do đó hàng năm công tác trồng rừng luôn được huyện quan tâm, chú trọng. Năm nay, để hoàn thành chỉ tiêu giao, huyện đã tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuẩn bị tốt các điều  kiện cho công tác trồng rừng năm 2021. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, hướng dẫn người dân thực hiện tốt công tác xử lý thực bì theo các phương án của cơ quan chuyên môn đưa ra, góp phần ngăn chặn và hạn chế các vụ cháy rừng xảy ra gây thiệt hại tài nguyên rừng. Đặc biệt, chú trọng  công tác tuyên truyền tới người dân các văn bản quy định về công tác quản lý bảo vệ rừng để từ đó hạn chế, ngăn chặn các vụ việc lợi dụng việc trồng rừng để phát phá rừng trái pháp luật.

Cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự chủ động của người dân, huyện Chợ Đồn phấn đấu thực hiện trồng rừng theo đúng khung thời vụ và hoàn thành kế hoạch giao./.

Bài trướcCác mốc thời gian trong triển khai công tác bầu cử
Bài tiếp theoHội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 3 năm 2021