Chợ Đồn chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ xuân 2022

Ngày 19/01/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 161/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án sản xuất  vụ xuân năm 2022, theo đó, vụ xuân năm nay, toàn huyện có Kế hoạch gieo trồng trên 1.770ha cây lúa, 990 ha cây ngô.Để triển khai kịp tiến độ, huyện đã có văn bản đôn đốc các xã, thị trấn, ngành chức năng tuyên truyền, vận động người dân bám sát thời vụ, chủ động sớm các khâu làm đất, giống vật tư, gieo mạ, sửa chữa các kênh mương thủy lợi để phục vụ sản xuất.

 

Nhân dân xã Đồng Thắng tập trung cày ải đất sản xuất vụ xuân 2022
Thời điểm này, bà con nhân dân tại các xã, thị trấn trong huyện đã chủ động phát dọn vệ sinh đồng ruộng, đối với cây lúa, thực hiện cày ải phơi đất hoặc ngâm dầm những diện tích không trồng cây vụ đông, nhằm hạn chế các độc tố gây hại cây trồng và giúp tiêu diệt mầm mống dịch hại trong đất; Tu sửa, khơi thông kênh mương để đưa nước về ruộng; đối với các diện tích trồng cây màu vụ đông cần tập trung chăm sóc đảm bảo thu hoạch đúng khung thời vụ để kịp thời gieo trồng vụ xuân và chuẩn bị các điều kiện để gieo mạ xung quanh tiết lập xuân. Phấn đấu gieo cấy tập trung trong tháng 2, đầu tháng 3 và kết thúc trước ngày 15/3/2021. Cơ cấu giống lúa vụ xuân tập trung một số loại như: Khang dân 18, lúa Japonica, Việt lai 20, Nhị ưu 838, Sán ưu 63, Đại dương 1… Hiện nay, diện tích đất đã cày ải toàn huyện đạt khoảng trên 60%, dự kiến đến đầu tháng 2 dương lịch cơ bản hoàn thành khâu làm đất.
Cây ngô, đối với đất ruộng, soi bãi bắt đầu trồng từ giữa tháng 2, trồng xong trước 15/3; đất đồi bắt đầu trồng từ đầu tháng 3, xong trước 30/4. Sử dụngcác giống ngô lai có tiềm năng năng suất như: NK4300, CP511, Biosed 9698,AG59, HN68, HN88; giống ngô biến đổi gen NK4300 Bt/GT có khả năng khángsâu đục thân và sâu keo mùa thu cao; giống ngô NK 7328 để sản xuất ngô sinhkhối làm thức ăn chăn nuôi. Ngành chuyên môn khuyến cáo người dân áp dụng biệnpháp kỹ thuật thâm canh để phát huy tối đa tiềm năng, năng suất của giống; diện tích ngô trồng trên đất đồi áp dụng phương pháp canh tác bền vững trên đất dốc như trồng theo băng kết hợp trồng cây phân xanh giảm thiểu sự xói mòn, rửa trôi.
Khuyến khích người dân sản xuất gắn với các tổ chức liên kết sản xuất – tiêu thụ, áp dụng theo quy trình sản xuất an toàn thực phẩm, Vietgap, hữu cơ nhằm tăng giá trị kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường. Phấn đấu thực hiện diện tích sử dụng giống lúa chất lượng 200ha, diện tích sản xuất lúa chất lượng gắn với tiêu thụ sản phẩm 40ha.
Tác giả: Thu Thúy
Bài trướcHuyện Chợ Đồn chủ động theo dõi, quản lý người dân về quê ăn Tết
Bài tiếp theoHội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022 và học tập, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và của tỉnh