Chợ Đồn chú trọng xây dựng chính quyền điện tử

 Thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử các cấp, huyện Chợ Đồn đã tích cực triển khai các văn bản, kế hoạch của cấp trên và đã được một số kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, huyện đã xây dựng 01 Trang thông tin điện tử đăng tải  thông tin, hoạt động các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của các đoàn thể, thông tin về kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; cung cấp đầy đủ các thông tin chỉ đạo, điều hành hoạt động của lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Trong năm 2020, đã đăng tải, cập nhật được hơn 450 tin.

 

Xã Xuân Lạc theo dõi hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn về nghiệp vụ công tác

tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

Đến nay, huyện đã triển khai vận hành hệ thống hội nghị giao ban truyền hình trực tuyến ở 100% xã, thị trấn; 100% các văn bản, tài liệu trao đổi chính thức giữa UBND huyện với các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị được giao dịch dưới dạng điện tử qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng các phần mềm dùng chung của huyện. Ngoài ra, các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; các hạng mục công nghệ thông tin cũng tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.

 Những kết quả bước đầu trong xây dựng CQĐT là cơ sở, động lực quan trọng để huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, góp phần xây dựng thành công Chính phủ điện tử theo tinh thần Nghị quyết số 17 của Thủ tướng Chính phủ.

Bài trướcChợ Đồn chú trọng nhân sự tham gia Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Bài tiếp theoChợ Đồn hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026