Chợ Đồn chú trọng nhân sự tham gia Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đến thời điểm này, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Đồn và  20 xã thị trấn trong toàn huyện  đã hoàn thành công tác hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, số lượng, thành phần người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, tổng số đại biểu HĐND huyện được bầu là 31 đại biểu trong đó thành phần khối Đảng 6 đại biểu; khối chính quyền 7 đại biểu; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể 4 đại biểu; lực lượng vũ  trang 2 đại biểu; khối các xã, thị trấn 9 đại biểu; khối doanh nghiệp và các thành phần khác 3 đại biểu. Cơ cấu, tỷ lệ nữ trúng cử khoảng 30%, bảo đảm người dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm của địa phương, đại biểu là người ngoài Đảng không thấp hơn 10%, đại biểu trẻ tuổi dưới 40 tuổi không thấp hơn 15%, đại biểu tái cử từ 30% trở lên. Đại biểu HĐND xã được bầu là 355 đại biểu trong đó thành phần, cơ cấu tỷ đảm bảo theo quy định.  Kết quả hiệp thương lần thứ nhất ở cấp huyện, cấp xã đã cho thấy dự kiến phân bổ số lượng, cơ cấu thành phần, lĩnh vực công tác cho các cơ quan Đảng, cơ quan chính quyền địa phương, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế, tôn giáo đảm bảo cơ cấu kết hợp giữa đại biểu tái cử, đại biểu nữ, người ngoài Đảng, trẻ tuổi, dân tộc thiểu số, tôn giáo và đảm bảo số dư cao theo hướng mở rộng, dân chủ phù hợp với các chỉ tiêu, số lượng và chất lượng.

 Đơn vị Khối MTTQ và các Đoàn thể huyện tổ chức hội nghị lãnh đạo mở rộng

thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND.

Đồng chí Ma Văn Trị – Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy –  Trưởng Ban dân vận huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện – Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện cho biết,  sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất dự kiến toàn huyện có 07 Ban bầu cử cấp huyện, 119 Ban bầu cử cấp xã và 135 tổ bầu cử. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đang được Ủy ban bầu cử huyện và các xã thị trấn thực hiện bảo đảm theo đúng quy trình của luật định và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền. Đồng thời, đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chú trọng chất lượng đại biểu, tuyệt đối không vì số lượng mà lựa chọn sai quy định.

UBND huyện Chợ Đồn đã thành lập Ủy ban bầu cử, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và ban hành các văn bản chỉ đạo bầu cử tới các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; thành lập các tiểu ban đảm nhiệm về công tác tuyên truyền, an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại, tố cáo… Ủy ban bầu cử huyện xác định phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự, giải quyết dứt điểm và đúng Luật khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với nhân sự liên quan đến công tác bầu cử. Các cơ quan chuyên môn, ngành chức năng như:  Công an huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Truyền thông và Thể thao và truyền thông huyện, Điện lực huyện… đảm bảo các điều kiện về giao thông, thông tin liên lạc, tuyên truyền, phương án cấp điện đến các xã trước, trong và sau bầu cử.

Thời điểm này, Ủy ban bầu cử huyện và các xã thị trấn đang hướng dẫn cho các cơ quan đơn vị giới thiệu  đại biểu ứng cử đại biểu HĐND thực hiện quy trình tổ chức các hội nghị ban lãnh đạo cơ quan, hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để chuẩn bị các điều kiện cho hội nghị hiệp thương lần 2. Công tác chuẩn bị khẩn trương, đúng luật, bài bản, khoa học chắc chắn là tiền đề cho cuộc bầu cử HĐND các cấp trên địa bàn huyện Chợ Đồn sẽ diễn ra thành công tốt đẹp./.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn thành lập 07 đơn vị bầu cử HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026
Bài tiếp theoChợ Đồn chú trọng xây dựng chính quyền điện tử