Chợ Đồn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

 Đồng chí Triệu Huy Chung – Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện ( Áo trắng đứng giữa)  trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm VHTT và truyền thông và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện. 

 Hàng năm, các phòng, ban chuyên môn của huyện đã tham mưu với Ban Thường vụ huyện ủy rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí công tác phù hợp, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức…Trên cơ sở đó, các cơ quan cử nhiều lượt cán bộ, đảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, văn hoá, nhất là cán bộ thuộc diện quy hoạch các chức danh chủ chốt ở cơ sở… Tính từ năm 2016 đến  năm 2020, huyện Chợ Đồn đã tạo điều kiện cho 102 lượt công chức cấp xã được tham gia đào tạo các trình độ chuyên môn từ Trung cấp đến Cử nhân , bồi dưỡng nghiệp vụ cho 1126 cán bộ. Chuyển đổi vị trí công tác đối với 19 viên chức đơn vị sự nghiệp công lập và 56 công chức cấp xã. Bên cạnh đó, huyện  thường xuyên rà soát, bổ sung và thực hiện các quy định bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và công tác điều động, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ trẻ từ huyện về cơ sở và ngược lại, luân chuyển cán bộ chủ chốt từ địa phương này sang địa phương khác. Quan tâm bổ nhiệm cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số đã được đào tạo cơ bản, có năng lực thực tiễn, có triển vọng phát triển. Đội ngũ cán bộ, công chức của huyện sau khi được luân chuyển, đào tạo đã từng bước nâng cao về chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Chất lượng đào tạo cán bộ nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, vượt khó vươn lên, giữ vững đạo đức, phẩm chất cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và chấp hành sự phân công công tác của tổ chức.

 Chính nhờ sự chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Đến nay, 98,5% đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên; 15,3% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ trên Đại học; 100% viên chức có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm; 97,2% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc thiểu số) theo quy định;  60% cán bộ, công chức cấp huyện có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên.; 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; 85% cán bộ, công chức cấp xã thành thạo máy vi tính. Mỗi năm có 28% cán bộ, công chức viên chức được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, cập nhật kiến thức mới theo chức danh. Tỷ lệ công chức viên chức được đánh giá hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ đều đạt từ 99,5% trở lên. Đó chính là tiền đề quan trọng để huyện Chợ Đồn phát huy sức mạnh toàn diện trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Bài trướcHĐND huyện Chợ Đồn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp lần thứ nhất
Bài tiếp theoChợ Đồn phát hiện 01 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại Khu cách ly Trường PTDT Nội trú huyện