Chợ Đồn chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính Khóa 62 tại huyện Chợ Đồn

Ông Ma Đình Tuyến – Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy – Trưởng Ban tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Chợ Đồn cho biết: “Để thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Ban Tuyên giáo huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ sở nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng phù hợp với điều kiện từng cơ quan, đơn vị. Ngay sau khi các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện được ban hành, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã triển khai tới đảng ủy các xã, thị trấn để gửi tới các chi bộ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã, thôn, khu phố nắm rõ văn bản, nghiên cứu từng nội dung, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên. Đảng ủy cơ sở  tập trung chỉ đạo các đồng chí trong cấp ủy chi bộ chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng; đưa nội dung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng vào các buổi sinh hoạt hàng tháng. Qua đó, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu luôn đạt từ 85% – 87%. Năm 2020, tỷ lệ đảng viên ở các cấp tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết đạt trên 95% ”

Huyện ủy cũng chỉ đạo đưa việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trở thành những nội dung sinh hoạt thường xuyên, định kỳ của chi bộ, các cơ quan, đơn vị; chú trọng xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp vì Nhân dân phục vụ đối với cán bộ, đảng viên. Kết quả thực hiện đó được huyện ủy lấy làm tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm. Mỗi cán bộ, đảng viên sau khi được quán triệt học tập tự nghiên cứu, liên hệ gắn với công việc, trách nhiệm của mình, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, những năm trở lại đây, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết có nhiều đổi mới, được tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ Trung ương đến cơ sở đã tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ.  Đến nay, huyện Chợ Đồn đã triển khai hệ thống trực tuyến đến 25 điểm cầu  tại xã, thị trấn và một số cơ quan ban ngành tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân kịp thời.  Hệ thống truyền thanh của huyện và truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử  của huyện được phát huy tích cực  góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được thông tin kịp thời đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ năm 2010 đến 2020, Ban thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo Trung tâm Chính trị huyện  tổ chức mở được 30 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, với 2.365 quần chúng tham dự; tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới được 21 lớp, với 1.681 đảng viên tham dự, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở được 04 lớp với 556 học viên.

 
 Triển khai tuyên truyền Nghị quyết theo hình thức trực tuyến đến cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng luôn quan tâm đến công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, nhằm ổn định tình hình, không để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng bôi nhọ, nói xấu, kích động.  Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn, xử lý nghiêm những sai phạm, để nâng cao năng lực, sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, lấy sản phẩm, hiệu quả công tác, thực hiện nhiệm vụ chính trị để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng.

Theo đánh giá của Huyện ủy Chợ Đồn  từ việc chú trọng trong công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị mà cán bộ, đảng viên đã nêu cao tính tự giác rèn luyện, trau dồi, hoàn thiện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ huyện Chợ Đồn  ngày càng trong sạch vững mạnh,  hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao./.

Bài trướcBan Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và tặng quà tại xã Bằng Phúc
Bài tiếp theoChợ Đồn quan tâm thực hiện tốt các chính sách bảo trợ xã hội