Chợ Đồn chú trọng công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

  Việc thực hiện hiệp thương lần 1 và lần 2 giới thiệu người ứng cử vào cơ quan dân cử

tại huyện Chợ Đồn bảo đảm dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ về thời gian quy định.

Trong các nội dung công việc được xác định thì nhiệm vụ chính, quan trọng hàng đầu là tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được tiến hành theo 5 bước. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng; cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử; tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 có một số đổi mới đáng chú ý nhằm lựa chọn được những người tiêu biểu nhất ra ứng cử. Như quy định rõ danh sách giới thiệu người ứng cử trình ra hội nghị hiệp thương lần thứ hai phải đảm bảo số dư cần thiết để hội nghị xem xét, lựa chọn lập danh sách sơ bộ. Danh sách giới thiệu người ứng cử trình ra hội nghị hiệp thương lần thứ ba phải đảm bảo có số dư lớn hơn số dư quy định tại khoản 6, điều 57, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp xã có đổi mới là: Trưởng Ban công tác Mặt trận phối hợp với chi hội trưởng các đoàn thể họp với Bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng dân phố để dự kiến người của thôn, tổ dân phố ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Như vậy quy trình các bước hiệp thương để lựa chọn được nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là rất chặt chẽ và quan trọng.

Theo kết quả báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Chợ Đồn, sau hội nghị hiệp thương lần 2, danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 56 hồ sơ trong đó thành phần chuyên trách đảng 11 người, chính quyền 14 người, chuyên trách Mặt trận 8 người, doanh nghiệp 5 người, chức sắc tôn giáo 1 người và tái cử 13 người; Cơ cấu tỷ lệ nữ chiếm 42,85%, dân tộc thiểu số chiếm 89,2%, trẻ tuổi chiếm 48,2%, ngoài đảng chiếm 12,5%. Danh sách sơ  bộ người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 646 hồ sơ trong đó thành phần chuyên trách đảng là 36 người, chính quyền 100 người, chuyên trách Mặt trận 26 người, tổ chức thành viên Mặt trận 75 người, doanh nghiệp 1 người, chức sắc tôn giáo 4 người và tái cử 233 người, thành phần khác 257 người; Cơ cấu tỷ lệ nữ chiếm 154%, dân tộc thiểu số chiếm 476%, trẻ tuổi chiếm 350%, ngoài đảng chiếm 86%. Việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử vào cơ quan dân cử  được thực hiện bảo đảm dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ về thời gian quy định và bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu.

Đồng chí Ma Văn Trị – Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy – Trưởng Ban dân vận huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Đồn cho biết: Thời điểm này các địa phương đang tiến hành công tác lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong đó có sự tham gia của đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nơi có người được giới thiệu ứng cử. Hội nghị sẽ tổ chức lấy ý kiến nhận xét toàn diện về mọi mặt và bày tỏ quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý đối với người ứng cử. Cùng với đó, Ủy ban bầu cử huyện cũng đã quán triệt tới các địa phương thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo về tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú phải bảo đảm dân chủ, nghiêm túc, đúng các quy định của Luật Bầu cử. Thông qua hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp của huyện sẽ có cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan những người ứng cử để hiệp thương lập danh sách người đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu, xứng đáng với tín nhiệm của cử tri tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Như vậy việc triển khai làm tốt các hội nghị hiệp thương, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tại huyện Chợ Đồn được đặc biệt chú trọng nhằm đảm bảo cơ cấu, thành phần, tỷ lệ đại diện hợp lý và chất lượng đại biểu của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, tin tưởng rằng việc hiệp thương lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn  huyện Chợ Đồn sẽ diễn ra thành công tốt đẹp./.

Bài trướcHuyện ủy Chợ Đồn kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I tại thị trấn Bằng Lũng và xã Bằng Lãng
Bài tiếp theoHội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh lần thứ nhất, năm 2021