Chợ Đồn chi hơn 720 triệu đồng hỗ trợ phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020

 Phun thuốc sát trùng là việc làm thường xuyên để

vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường trong chăn nuôi

Cụ thể: Có 16/16 xã, thị trấn có lợn bị mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi thực hiện các biện pháp tiêu hủy đúng theo hướng dẫn của ngành chuyên môn được Ủy ban nhân dân huyện phân bổ kinh phí hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy theo nguồn Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% cho các địa phương (từ nguồn Trung ương hỗ trợ, dự phòng ngân sách cấp tỉnh, Quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh). Tổng số tiền hỗ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bị tiêu hủy trong năm 2020 là 727,345 triệu đồng với 568 con = 22.782 kg (145 con lợn con =850 kg hỗ trợ 25,5 triệu đồng; 330 con lợn thịt = 13.155 kg hỗ trợ 394,65 triệu đồng; 93 con lợn nái, được giống = 8.777 kg hỗ trợ 307,195 triệu đồng).

Với số tiền được nhận hỗ trợ đã góp phần giảm bớt những khó khăn trước mắt cho 158 hộ tại 54 thôn của 16 xã, thị trấn bị thiệt hại trong chăn nuôi bởi dịch bệnh. Đây cũng là phần kinh phí để thúc đẩy hộ tiếp tục ổn định, khôi phục lại chăn nuôi sau dịch bệnh, từng bước góp phần phát triển ngành chăn nuôi lợn tại các địa phương trong huyện./.

Bài trướcGiải bóng bàn, cờ tướng trong chương trình Đại hội TDTT huyện Chợ Đồn lần thứ VI, năm 2021
Bài tiếp theoKiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao