Chợ Đồn chăm lo cho trẻ em trong tình hình dịch Covid-19

 Các em học sinh tham gia Diễn đàn trẻ em năm 2021 với chủ đề

Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”.

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, trong tháng 5/2021, thực hiện kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn, UBND huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo Phòng giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các trường học cho học sinh nghỉ hè sớm so với kế hoạch năm học 2020-2021 để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống Covid -19 nói chung, bảo vệ sức khỏe trẻ em nói riêng.

UBND huyện cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng trẻ em đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung theo quy định tại Chương VII Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Chợ Đồn. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, chăm sóc trẻ em bị nhiễm, trẻ em phải cách ly y tế, trẻ em không có cha, mẹ và người thân chăm sóc do đại dịch Covid-19. Tăng cường phổ biến chính sách của Nhà nước, sự chung tay của xã hội, cộng đồng hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng Covid-19; phổ biến, giáo dục, hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên trong gia đình, cộng đồng và trẻ em về các kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho trẻ em trong đại dịch Covid-19. Đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời việc cung cấp, lan truyền các nội dung thông tin, truyền thông xấu, phản cảm, tác động tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Đối với các hoạt động trong dịp Tết Trung thu năm nay, theo văn bản số 6712/UBND-VXNV ngày 16/9 của UBND tỉnh để bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh chỉ đạo không tổ chức các hoạt động tập trung trẻ em vui Tết Trung thu tại các cơ quan, đơn vị; các cơ sở giáo dục, trường học và cộng đồng dân cư (thôn, bản, tổ dân phố…) trên phạm vi toàn tỉnh. Chính vì thế, các hoạt động liên quan đến tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em có nhiều thay đổi theo hướng thu hẹp lại rất nhiều, không có các hoạt động tập trung đông người; tại các khu dân cư, trường học… không tổ chức “Đêm hội trăng rằm” như mọi năm. Đây là một sự thiệt thòi đối với trẻ em, nhưng là cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn có những diễn biến phức tạp. Tuy nhiên để động viên các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên, tặng quà, hỗ trợ trẻ em là con của những người đang ở tuyến đầu chống dịch, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em con hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày tại một số xã, thị trấn.  

 Lãnh đạo UBND huyện tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu năm 2021.

Không chỉ tại huyện, các hoạt động chăm lo cho trẻ em cũng được các xã, thị trấn thực hiện như: Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho trẻ em như trợ cấp theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ; làm tốt việc đăng ký khai sinh cho trẻ em và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Công tác phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, chất lượng phổ cập giáo dục Trung học cơ sở được duy trì; chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông, đào tạo học sinh giỏi tiếp tục được đầu tư. Các dịp Tết thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu đều huy động các nguồn tài trợ xã hội hóa để tặng quà, hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt như: nhân dịp Tết Trung thu năm 2021, UBND thị trấn Bằng Lũng đã trích kinh phí mua 55 xuất quà tặng cho 55 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn. Đối với xã Bản Thi đã vận động các bộ, công chức, các đơn vị doanh nghiệp, trường học tại địa bàn được số tiền 07 triệu đồng, sử dụng mua 30 xuất quà trao cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu và chuyển hỗ trợ cho các thôn mỗi em 10 nghìn đồng góp vào quỹ thôn để tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em tại thôn.

Ông Ma Văn Dũng, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Hiện nay, toàn huyện có gần 12.000 trẻ em, chiếm 23,8% dân số, trong đó trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là 102 em. Thời gian qua, Phòng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là phổ biến các quyền cơ bản của trẻ em, Luật Trẻ em, Công ước quốc tế về quyền trẻ em; các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em; bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh; thực hiện tốt chính sách hiện hành đối với đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trong dịp Tết Trung thu năm nay, Phòng đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức 03  đoàn  trực tiếp thăm, tặng 90 xuất quà cho 90 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại một số xã, thị trấn và thừa ủy quyền của UBND tỉnh trao 07 xuất quà cho 07 em thiếu nhi là con của Y, Bác sỹ tham gia phòng, chống dịch tại các tỉnh phía nam.

“Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai”, vì thế, các cấp, ngành, địa phương của huyện luôn chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em với mục  tiêu chung nhất là tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em phát triển toàn diện, khỏe mạnh, an toàn. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về trẻ em; bảo đảm trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền trong tổ chức thực hiện nghiêm Luật Trẻ em; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án đã được ban hành và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em,…

Bài trướcHuấn luyện dân quân tự vệ 2021
Bài tiếp theoLãnh đạo huyện thăm, tặng quà nhân dịp Tết Trung thu năm 2021