Chợ Đồn: Cấp phát 27.000kg muối I-ốt cho hộ nghèo

Theo đó, huyện đã tổ chức cấp phát 27.259kg muối I-ốt cho 7.200 người thuộc 1.770 hộ nghèo. Trung bình, mỗi người dân được cấp phát 3,78kg muối. Trong số 22 xã, thị trấn, Xuân Lạc là địa phương có số hộ nghèo được hỗ trợ nhiều nhất với 374 hộ, số muối hỗ trợ là 8.389kg. Xã có đối tượng được hỗ trợ ít nhất là Yên Thượng với 10 hộ, số muối cấp phát là 87kg.

 Cấp phát muối cho người dân xã Bằng Phúc

Ngoài 27.259kg muối I-ốt được cấp phát, huyện cũng tổ chức cấp phát số tiền chênh lệch là 677,860 triệu đồng cho người dân.

Theo Quyết định số 527/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt danh sách và hình thức hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2013, toàn tỉnh có 61.424 người nghèo được hỗ trợ, với hình thức hỗ trợ trực tiếp bằng hiện vật là muối I-ốt, giống lúa thuần và giống ngô lai. Cũng theo quy định, trường hợp giá trị hiện vật thực nhận của hộ gia đình được hỗ trợ thấp hơn giá trị mức hỗ trợ, hộ gia đình được nhận tiền mặt phần chênh lệch thiếu so với định mức.

Trong những năm qua, các chính sách dân tộc luôn được huyện Chợ Đồn quan tâm thực hiện, góp phần tạo điều kiện cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn ổn định cuộc sống, từng bước xóa đói, giảm nghèo. Việc được hỗ trợ muối I-ốt trong dịp này sẽ góp phần giảm bớt những khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày của người dân nghèo, giúp các hộ dân yên tâm phát triển sản xuất./.

 

Bài trướcChợ Đồn ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2012
Bài tiếp theoChợ Đồn: Nhiều kết quả quan trọng trong sản xuất nông – lâm nghiệp