Chợ Đồn bắt đầu gieo cấy lúa xuân

 Bà con nông dân đã bắt đầu cấy lúa xuân

Vụ xuân năm nay, huyện Chợ Đồn có kế hoạch gieo cấy khoảng 1.800 ha lúa, cơ cấu chủ yếu là: lúa thuần như: Khang dân 18, Khang dân đột biến, PC 6 và một số giống lúa lai như: Tạp giao I, Q­.ưu số 1, Nhị ưu 63, Nhị ưu 838, Syn 6.

Theo chỉ đạo, dự kiến thời vụ gieo cấy sẽ kết thúc trước ngày 15/3/2019. Hiện nay tiến độ cấy lúa đạt khoảng 20%.

  Diện tích cây mạ tiếp tục được người dân chăm sóc chờ cấy. 

Để bảo đảm sản xuất vụ xuân thắng lợi, huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo các xã, thị trấn ngay sau khi gieo cấy cần thực hiện các bước chăm sóc lúa theo từng thời kỳ, giai đoạn. Đồng thời tích cực phòng trừ sâu bệnh hại, cung cấp đủ nước tưới để cây lúa phát triển tốt./.

Bài trướcChi nhánh Vật tư Nông nghiệp chuẩn bị đầy đủ vật tư nông nghiệp phục vụ nhân dân sản xuất vụ xuân 2019
Bài tiếp theoHội nghị sơ kết 5 năm hoạt động sử dụng quý tín dụng quay vòng giai đoạn 2014-2018