Chợ Đồn bảo đảm các yếu tố về công nghệ thông tin, hệ thống mạng

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Thời gian qua, huyện Chợ Đồn đã quan tâm đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng, tập huấn chuyển giao công nghệ để các đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống mạng.

Công chức xã Đồng Thắng thực hiện nhiệm vụ trên môi trường điện tử.
Theo đó, thực hiện Văn bản số 8011/UBND-VXNV ngày 29/11/2021của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phối hợp triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hànhVNPT – iOffice, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn huyện phối hợp VNPT Bắc Kạn tổ chức tập huấn, triển khai sử dụng. Đến nay, hệ thống phần mềm VNPT – iOffice đã được triển khai liên thông đồng bộ từ cấp huyện đến cấp xã; 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã được kết nối Internet băng thông rộng, kết nối mạng LAN và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng; 100% cán bộ, công chức, viên chức đều được cấp thư điện tử công vụ, tỷ lệ sử dụng thường xuyên đạt trên 85%. Đối với việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng, huyện đã cấp hơn 450 thiết bị lưu khoá bí mật, các cơ quan, đơn vị được cấp đã sử dụng ổn định theo quy định, đúng quy trình.
Có thể thấy việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, hệ thống mạng được xem là phương án giải quyết tốt nhất mọi vấn đề khi giao dịch trên môi trường Internet. Thông qua đó vừa góp phần tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo hiệu quả tích cực trong xây dựng chính quyền điện tử vừa đảm bảo tính bảo mật, nhất là hiện nay huyện đang đẩy mạnh thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.
Tác giả: Nông Đuổng
Bài trướcChợ Đồn tập trung cấy lúa vụ mùa năm 2022
Bài tiếp theoNghị quyết kỳ họp thứ sáu HĐND huyện Chợ Đồn khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026