Chợ Đồn: Ban Chỉ huy quân sự và Phòng Văn hóa – Thông tin huyện tăng cường phối hợp quản lý hoạt động thể dục thể thao trong lực lượng Quân đội nhân dân

Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị chú trọng đến việc tổ chức và nâng cao chất lượng các hoạt động phát triển phong trào TDTT, các hoạt động bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ TDTT, đào tạo huấn luyện vận động viên trong lực lượng cán bộ, chiến sỹ của Ban CHQS huyện.

Để nâng cao chất lượng phong trào TDTT trong toàn lực lượng, Ban CHQS huyện sẽ tăng cường phối hợp với Ngành Văn hóa – Thông tin chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; giáo dục, động viên toàn lực lượng tích cực rèn luyện thân thể, nâng cao chất lượng các hoạt động, phong trào luyện tập TDTT với phương châm “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”…; phấn đấu 100% cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng tham gia các hoạt động TDTT.

Bên cạnh đó, hai đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức Hội thao Quốc phòng ở cấp huyện, cấp xã/thị trấn cũng như tuyển chọn lực lượng tham gia Hội thao Quốc phòng do tỉnh và Quân khu tổ chức; đồng thời phối hợp với các ban ngành địa phương tổ chức các hoạt động TDTT nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng những sự kiện quan trọng của địa phương.

Hai đơn vị sẽ tích cực phối hợp, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, tạo điều kiện để tổ chức thành công các chương trình, phong trào TDTT ở cơ sở và Hội thao Quốc phòng các cấp. Ngoài ra, hai đơn vị cũng sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ công tác rèn luyện thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thể lực cho quân nhân.

Đối với công tác bồi dưỡng cán bộ TDTT và đào tạo huấn luyện, trong thời gian tới, Ban CHQS và Phòng Văn hóa – Thông tin huyện sẽ phối hợp mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ kiêm nhiệm công tác TDTT ở đơn vị cơ sở, qua đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức và duy trì các hoạt động TDTT trong lực lượng cán bộ, chiến sỹ. Trên cơ sở các phong trào TDTT ở đơn vị và thông qua các giải thể thao, Hội thao, hai đơn vị cũng sẽ xây dựng kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng các vận động viên tiêu biểu tham gia các giải thi đấu TDTT cấp tỉnh và Quân khu./.

Bài trướcChợ Đồn: Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2011, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2012
Bài tiếp theoHội thảo chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của nữ đại biểu HĐND