Chợ Đồn: 90% khu dân cư tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021

  Nhân dân thôn Bản Ỏm, xã Ngọc Phái vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết, các đại biểu tham dự và nhân dân các khu dân cư đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang qua 91 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, vai trò của mặt trận trong giai đoạn hiện nay; Đánh giá kết quả việc thực hiện cuộc vận động , các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư , trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Triển khai phương hướng nhiệm vụ, nâng cao chất lượng cuộc vận động năm 2022; Biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua.  Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức hình thức phù hợp theo tình hình thực tế tại địa phương đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tính đến ngày 16/11, trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã có trên 90%  khu dân cư tổ chức xong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết được thực hiện tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã hoặc tổ chức tại nhà văn hóa của các khu dân cư ở thôn, tổ dân phố và đảm bảo nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện 5k theo hướng dẫn của Bộ y tế.

Bài trướcTân Lập giữ vững thành quả “ Xã không ma túy”
Bài tiếp theoKhánh thành Nhà văn hóa thôn Pù Lùng 1, xã Xuân Lạc