Chợ Đồn: 5 năm thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp – nông dân – nông thôn

5 năm qua, Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) từng bước được cấp Ủy, chính quyền các cấp đưa vào cuộc sống thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Nhờ đó, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân, nông dân về vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày càng được nâng cao. Vai trò, sự tham góp trực tiếp của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người nông dân vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương ngày càng thể hiện rõ nét và mang lại hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, những năm gần đây, Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) được triển khai lồng ghép cùng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, qua đó mang lại nhiều kết quả trong việc thực hiện các chính sách nông nghiệp – nông dân – nông thôn.

Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại

Trước đây, cũng như các địa phương khác trong tỉnh, nền nông nghiệp của huyện Chợ Đồn chủ yếu là sản xuất theo hướng nhỏ lẻ, tự cấp tự túc. Sản phẩm hàng hóa sản xuất ra chất lượng không cao và ổn định; chủ yếu chỉ phục vụ nhu cầu trao đổi, buôn bán trong phạm vi thôn bản, làng xã. Cũng bởi vậy, thu nhập của người nông dân thấp và không ổn định.

Những năm qua, với mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, huyện Chợ Đồn đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án quy hoạch sản xuất, tái cơ cấu nền nông nghiệp địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa, phát huy thế mạnh, sản phẩm đặc trưng; chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác. Đặc biệt, năm 2011, Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Nghị quyết về phương án hỗ trợ sản xuất đối với một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn.

Cùng với Nghị quyết Trung ương 7, Nghị quyết của HĐND huyện đã có tác động tích cực trong việc khuyến khích người dân mở rộng diện tích trồng một số cây đặc sản có giá trị kinh tế cao (cam quýt, hồng không hạt), đồng thời thúc đẩy việc chăn nuôi gia cầm, gia súc; từ đó từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, chuyên canh đối với một số cây trồng, vật nuôi thế mạnh.

 Cam, quýt hiện là cây trồng thế mạnh của huyện Chợ Đồn (Ảnh: Gian trưng bày của huyện tại Lễ đón nhận Chỉ dẫn địa lý Quýt Bắc Kạn)

Ngoài ra, diện tích dong riềng toàn huyện cũng tăng nhanh từ 94,6ha năm 2012 đến 256ha năm 2013. Mặc dù không thuộc danh sách cây trồng được hỗ trợ theo Nghị quyết của HĐND huyện song với tiềm năng kinh tế của cây dong riềng và sản phẩm miến dong, huyện đã thực hiện những cơ chế hỗ trợ riêng đối với cây trồng này (hỗ trợ nông dân vay vốn mua giống; hỗ trợ các hợp tác xã mua và lắp đặt dây chuyền chế biến…).

Cũng với các chính sách hỗ trợ về giống và chi phí chăn nuôi, xây dựng chuồng trại, mô hình gà thả đồi được triển khai từ năm 2012 đến nay đã mở rộng quy mô lên 5.000 con tại 20 hộ. Cùng với đó, mô hình chăn nuôi lợn nái móng cái được chỉ đạo thực hiện với quy mô ban đầu 100 con/năm đến nay đã phát triển lên 200 con với 63 hộ dân tại 14 xã tham gia.

Đặc biệt, những năm qua, huyện hết sức chú trọng đầu tư và phát triển sản phẩm đặc trưng là gạo Bao Thai Chợ Đồn. Năm 2011, gạo Bao Thai Chợ Đồn được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận Nhãn hiệu tập thể. Đây là cơ hội quan trọng, mở ra hướng phát triển cho nền sản xuất lương thực địa phương nói chung và cây lúa nói riêng, là tiền đề để huyện tiếp tục đầu tư phát triển giống lúa đặc trưng trở thành cây trồng thế mạnh, cây xóa đói – giảm nghèo và làm giàu của người nông dân địa phương. Từ khi sản phẩm Gạo Bao Thai Chợ Đồn được cấp giấy chứng nhận Nhãn hiệu tập thể, huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể, đảm bảo các quy định về sở hữu trí tuệ, đồng thời đảm bảo chất lượng, uy tín sản phẩm cũng như quyền lợi của người nông dân.

Củng cố kết cấu hạ tầng nông thôn

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) cùng với những chủ trương chính sách của cấp Ủy, chính quyền địa phương, bộ mặt nông thôn đã có những chuyển biến đáng kể. Sản xuất nông nghiệp từng bước được hiện đại hóa, cơ khí hóa. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được củng cố và tăng cường. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện.

Từ chỗ trồng trọt và chăn nuôi quy mô nông hộ, đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, cơ sở chế biến, tiêu thụ sản phẩm, nguyên liệu nông sản. Với việc đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại, chất lượng sản phẩm cũng được nâng lên, mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định hơn cho người dân.

 Trụ sở UBND xã Phương Viên được xây dựng kiên cố

Cùng với đó, kết cấu hạ tầng nông thôn cũng không ngừng được cải thiện, nâng cấp. Hiện nay, 100% các xã trên địa bàn huyện đã có đường ô tô đến trung tâm; 95% tuyến đường từ trung tâm huyện đến các xã được cứng hóa. Đặc biệt, sau 2 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới lồng ghép với nhiều chương trình, dự án khác, toàn huyện đã cứng hóa, bêtông hóa trên 29km đường giao thông liên thôn, liên xã; xây dựng, nâng cấp 32 công trình thủy lợi kiên cố và 12km kênh mương nội đồng. Đây là kết quả từ sự đồng thuận, nhất trí của người dân với các chủ trương của Đảng, Nhà nước, đồng thời cũng phục vụ trực tiếp, đáp ứng nhu cầu của người dân nông thôn trong đi lại, giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh doanh, sản xuất…

Ngoài ra, hệ thống thiết chế xã hội cũng từng bước được củng cố và đầu tư xây dựng. Đến nay, đã có 8 trụ sở UBND xã, thị trấn được xây dựng kiên cố; 4 nhà văn hóa xã đạt chuẩn; 15 chợ nông thôn đáp ứng nhu cầu về mua bán, tiêu thụ sản phẩm của người dân. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, huyện đã hoàn thành việc xóa phòng học tạm, đồng thời xây dựng kiên cố được 531 phòng học, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập. Hiện nay, toàn huyện có 6 trường học đạt chuẩn quốc gia; 21/22 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS.

Nâng cao chất lượng đời sống nông dân

Những năm qua, các chính sách phát triển nông nghiệp, trong đó có Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) là tiền đề quan trọng giúp từng bước cải thiện đời sống người nông dân.

Bằng việc đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng các bộ giống tiến bộ trong gieo trồng, an ninh lương thực luôn được đảm bảo. Sản lượng lương thực bình quân đầu người tăng từ 460kg/ng/năm (năm 2008) lên 550kg/người/năm (năm 2012).

Cùng với đó, nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhiều gia đình từ chỗ là hộ nghèo đã vươn lên trở thành hộ khá giả. Nhiều hộ dân có thu nhập ổn định trên 100 triệu đồng mỗi năm như gia đình ông Liêu Văn Giang, ông Hà Văn Đội (xã Rã Bản) với mô hình trồng cam quýt; gia đình ông Chu Quang Phúc (xã Đông Viên) với mô hình trang trại chăn nuôi…

   Từ chỗ phát triển sản xuất, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ người dân được dùng điện lưới quốc gia đạt trên 92%. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch ở khu vực nông thôn đạt trên 70%. Đặc biệt, công tác xóa đói giảm nghèo của huyện đã đạt được những kết quả quan trọng. Giai đoạn 2006 – 2010, tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí cũ) của huyện giảm từ 47,69% xuống còn 8,42%; bình quân mỗi năm giảm trên 7,8%. Theo tiêu chí mới hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện năm 2010 là 25,94%; đến năm 2012 giảm còn 14,5%…

***

   Bằng những chính sách cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm địa phương, 5 năm qua, Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã được cấp Ủy, chính quyền huyện Chợ Đồn đã triển khai thực hiện hiệu quả, tác động tích cực đến kinh tế – xã hội địa phương. Không chỉ xây dựng được nền nông nghiệp theo hướng tập trung, hiện đại hóa, từng bước ổn định và nâng cao đời sống nông dân mà còn tác động tích cực tới việc thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần cùng với toàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới./.

Bài trướcHội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành TW và chỉ thị số 24-CT/TW của Ban bí thư trung ương (khoá X)
Bài tiếp theoTình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả cơn bão số 5 trên địa bàn huyện Chợ Đồn