Chợ Đồn: 1550 hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp

 Mô hình sản xuất kinh doanh giỏi của ông Triệu Ứng Lai – thôn Pác Toong,

xã Yên Nhuận huyện Chợ Đồn   Nguồn ảnh (Thu Thúy)

Năm 2018, huyện Chợ Đồn có 357 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có nhiều mô hình cho thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Năm 2019 này, toàn huyện có 1.550 hội viên đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp,  trong đó cấp Trung ương 4 hộ, 31 hộ cấp tỉnh, 260 hộ cấp huyện và 1.255 hộ cấp cơ sở.  Để phấn đấu đạt mục tiêu này, Hội nông dân huyện cũng đã triển khai các giải pháp hỗ trợ hội viên trong việcchuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát huy lợi thế từng địa phương; mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, liên kết hợp tác trong sản xuất, tổ chức cho hội viên nông dân đi tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trong và ngoài tỉnh. Chú trọng duy trì và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao.

Có thể thấy phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã thực sự trở thành động lực khuyến khích nông dân làm giàu, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, xây dựng củng cố tổ chức hội vững mạnh./.

Bài trướcChợ Đồn triển khai tiêm phòng đàn vật nuôi đợt I năm 2019
Bài tiếp theoBan chỉ huy quân sự huyện giao ban công tác quý I/2019