Chợ Đồn: 100% hồ sơ TTHC được các cơ quan chuyên môn xử lý kịp thời, đúng hạn

  Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện

6 tháng đầu năm 2021, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) của huyện tiếp nhận được 606 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã có kết quả đúng hạn 546 hồ sơ, đang trong thời hạn xử lý 60 hồ sơ; 100% hồ sơ được các cơ quan chuyên môn xử lý kịp thời, đúng hạn và không có hồ sơ quá hạn. Hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông đã tiếp nhận 6.021 hồ sơ, trong đó có 44 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến.

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính những tháng cuối năm 2021, UBND huyện sẽ tập trung rà soát, đơn giản và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết bằng hình thức thiết thực và thích hợp; thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định hành chính; giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; triển khai các phương pháp đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện./.

Bài trướcHội nghị phản biện Đề án khuyến khích hỗ trợ phát triển chăn nuôi vỗ béo trâu, bò, ngựa và trâu, bò sinh sản; Phương án hỗ trợ kinh phí phát triển cây đậu tương
Bài tiếp theoChợ Đồn tăng cường quét mã QR-Code kiểm soát dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị