Chợ Đồn 100% cấp xã có Tổ công nghệ số cộng đồng

Để hỗ trợ người dân trên địa bàn huyện tham gia chuyển đổi số, UBND Chợ Đồn đã triển khai thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng. Đến nay, huyện đã thành lập được 20 Tổ công nghệ số cộng đồng/20 xã, thị trấn và 03 xã gồm Ngọc Phái, Yên Thịnh, Đồng Lạc triển khai thành lập đến tất cả các thôn.

Tổ công nghệ số cộng đồng xã Yên Phong hướng dẫn thực hiện các thao tác cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số.
Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ được tập huấn, bồi dưỡng thành tạo các bước cài đặt, hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc về nền tảng số, công nghệ số, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số như: sử dụng dịch vụ công trực tuyến, gian hàng số, sàn thương mại điện tử, thanh toán điện tử, sổ sức khỏe điện tử, nền tảng trợ lý ảo…
Sau khi được tập huấn sẽ có nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền sâu rộng về đường lối, chủ trương, chính sách của Nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong thôn, tổ. Hướng dẫn người dân sử dụng chính quyền số, dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua nền tảng số. Hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trong thôn, tổ đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử, ở tài khoản điện tử, cách thức để đăng tải hình ảnh, quảng bá sản phẩm, tạo gian hàng, nhận đơn, đóng gói sản phẩm; hướng dẫn sử dụng công nghệ số trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương. Hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng, chống dịch bệnh… Tạo nhóm mạng xã hội gồm tất cá các hộ gia đình, mọi người dân trong bản, khu phố để hỗ trợ tương tác hướng dẫn thường xuyên.
Với mục tiêu chuyển đổi số phải bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho mọi người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng thiết thực nhằm tạo nên cộng đồng số, công dân số để đẩy mạnh phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Huyện Chợ Đồn mong muốn thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng nhằm huy động sức mạnh toàn dân đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến từng người dân, đi vào ngõ ngách của đời sống.
Tác giả: Nông Đuổng
Bài trướcLan tỏa yêu thương chia sẻ từ Chương trình Mẹ đỡ đầu của Hội phụ nữ Công an huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoKiểm tra, thẩm định mô hình “Dân vận khéo” tại xã Yên Phong