Chợ Đồn tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng Chương trình 135, năm 2020

Cụ thể:  Phân bổ vốn cho các xã đặc biệt khó khăn (Xuân Lạc, Tân Lập, Yên Mỹ, Đại Sảo); xã An toàn khu (Yên Thịnh, Yên Thượng, Bằng Lãng, Lương Bằng, Nghĩa Tá) theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Các thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 14/7/2017 của Bộ Trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (17 thôn của 06 xã và thị trấn (Nam Cường, Quảng Bạch, Bản Thi, Bằng Phúc, Yên Phong, Bình Trung và thị trấn Bằng Lũng). Tổng kinh phí phân bổ là 13.480,0 triệu đồng (Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 là 9.917,0 triệu đồng; Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 là 3.563,0 triệu đồng) thực hiện 43 công trình sử dụng vốn đầu tư thuộc Tiểu dự án 1, Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, Chương trình 135, gồm các công trình: (Giao thông 20, Thủy lợi 17, Nhà Văn hóa 5, Văn hóa 1).

 

Công trình Đập Pá Héc, thôn Nà Nhàm, xã Yên Thượng sử dụng vốn Chương trình 135 năm 2020

(Nguồn ảnh Sằm Thị Ngọ)

Theo Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 02/7/2020 của UBND huyện Chợ Đồn, đến ngày 30/6/2020, đã giải ngân vốn năm 2020 là 2.907,4 triệu đồng/13.480,0 triệu đồng, đạt 21,6 % Kế hoạch vốn giao/43 công trình; Vốn năm 2019, chuyển sang là 259,592 triệu đồng/802,961 triệu đồng đạt 32,3% gồm 11 công trình. Để tập trung chỉ đạo các Chủ đầu tư – UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư và hoàn thành giải ngân vốn theo quy định. Ngày 17/4/2020, UBND huyện đã tổ chức họp với UBND các xã, thị trấn kịp thời nắm tình hình, tiến độ thực hiện, cam kết giải ngân các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình 135-Chương trình Nông thôn mới) năm 2020 và chuyển tiếp năm 2019, tập trung họp bàn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Trong thời gian qua, UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án, công trình, trong đó đã yêu cầu các chủ đầu tư đối với các dự án có nguồn vốn chuyển nguồn từ năm 2019 sang năm 2020 phải cam kết giải ngân đạt 100% nguồn vốn được giao trước ngày 30/6/2020; đối với kế hoạch vốn năm 2020, phải giải ngân đạt tối thiểu 65% nguồn vốn được giao đối với từng công trình/dự án và tổng nguồn vốn giao đến hết quý III năm 2020 (đến hết 30/9/2020). Qua theo dõi các Chủ đầu tư hiện nay, tiến độ giải ngân các dự án đến thời điểm hiện tại chậm, tỷ lệ giải ngân thấp, không đạt yêu cầu. UBND huyện ban hành các văn bản số 1107/QĐ-VP ngày 26/6/2020 đôn đốc thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ giải ngân; công tác lập, thẩm định phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư; số 1132/UBND – VP ngày 02/7/2020, thực hiện dự án đầu tư thuộc Chương trình 135 năm 2020 tại các thôn của các xã, thị trấn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Từ công tác trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các công trình đầu tư bằng nguồn vốn Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 tại các xã, thị trấn thụ hưởng địa bàn huyện góp phần lớn trong việc thay đổi đồng bộ kết cấu hạ tầng thôn, bản, xã đặc biệt khó khăn vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phát triển bền vững./.

Bài trướcNgười có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Chợ Đồn được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín năm 2020
Bài tiếp theoChợ Đồn tập huấn thu thập thông tin thị trường lao động năm 2020