Chợ Đồn nỗ lực trong công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi

 Người dân thôn Nà Dạ, xã Xuân Lạc vận chuyển lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu phi

để tiêu hủy (nguồn ảnh UBND xã Xuân Lạc)

Từ đầu năm 2020 đến nay, theo số liệu báo cáo của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, tính đến 17h 00 ngày 27/5/2020, bệnh Dịch tả lợn Châu phi tái phát tại 06 xã của huyện (Đồng Lạc, Đồng Thắng, Phương Viên, Nghĩa Tá, Xuân Lạc và Ngọc Phái) với 33 hộ/16 thôn có dịch, số lượng lợn bị tiêu hủy là 122 con (4.812 kg), xã Đồng Lạc có ổ dịch trên đàn lợn đã qua 30 ngày không phát sinh ca mới.

 Người dân thôn Bằng Viễn 1, Bằng Viễn 2, xã Phương Viên tiêu hủy lợn mắc bệnh

Dịch tả lợn Châu phi

(nguồn ảnh UBND xã Phương Viên)

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh tả lợn Châu phi, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn khẩn trương kiểm soát các ổ bệnh Dịch tả lợn Châu phi đang xảy ra, đồng thời chủ động phòng, chống bệnh tái phát và lây lan diện rộng, cụ thể: Tiếp tục tham mưu, thực hiện các văn bản chỉ đạo công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi của cấp trên, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở về tính chất nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu phi đối với lợn, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan ra diện rộng; Chủ động triển khai giám sát để phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo, xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện dịch tả lợn Châu phi; Xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường dẫn tới dịch bệnh lây lan; báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh từ thôn, bản đến xã theo quy định của Luật Thú y; Đối với các ổ dịch chưa qua 30 ngày áp dụng các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch không để dây dưa kéo dài; Các địa phương đã qua 30 ngày và không có lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu phi thực hiện công bố hết dịch, thông tin để người chăn nuôi trên địa bàn nắm tình hình và tổ chức tái đàn, tăng đàn; Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, đặc biệt là vận chuyển lợn để nuôi thương phẩm và lợn đến cơ sở giết mổ, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan./.

Bài trướcĐoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới giai đoạn 2016-2020 tại huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoChợ Đồn phát động “Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia không thuốc lá” năm 2020