Chợ Đồn duy trì kế hoạch phát triển chăn nuôi kết hợp phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi

 Đàn lợn ta của hộ bà Phạm Thị Dinh, thôn Phja Khao, xã Bản Thi duy trì từ nguồn giống

được hỗ trợ thực hiện mô hình phát triển đàn lợn ta địa phương huyện Chợ Đồn năm 2014-2018

Thực hiện công tác tái đàn lợn, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chuồng trại chăn nuôi; áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và kê khai với chính quyền địa phương để tái đàn và phát triển chăn nuôi lợn hiệu quả. Hiện nay toàn huyện có 3.497 hộ chăn nuôi lợn (hộ nuôi tái đàn từ tháng 01/2020 đến nay là 1.745 hộ với 9.412 con, số hộ tái đàn có đăng ký là 1.691 hộ = 9.190 con). Đối với các xã có dịch, tuyên truyền đến người dân tạm dừng việc tái đàn; các xã chưa có dịch, tuyên truyền người chăn nuôi không mua lợn tại các địa phương đang có dịch về nuôi. Kết quả tiêm phòng kỳ I/2020: Tiêm vắc xin lở mồm long móng trâu, bò được 4.548 con/4.860 con, đạt 93,6% kế hoạch, tụ huyết trùng trâu, bò được 4.701 con/4.860 con, đạt 96,7% kế hoạch; Tiêm phòng dại chó được 6.358 con/7.600 con, đạt 83,7% kế hoạch.

Tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi, hiện nay đã có 14/20 xã, thị trấn tái phát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (Đồng Lạc, Đồng Thắng, Phương Viên, Nghĩa Tá, Xuân Lạc, Ngọc Phái, Bản Thi, Nam Cường, Yên Phong, Bình Trung, Quảng Bạch, Lương Bằng, Đại Sảo và thị trấn Bằng Lũng); Đến 17 giờ ngày 29/6/2020, Tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 420 con, tổng trọng lượng tiêu hủy là 16.645 kg (117 hộ/40 thôn).

  Người dân thôn Bản Cuôn 1, xã Ngọc Phái tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi

(Nguồn ảnh Triệu Thị Hoàn)

Trước diễn biến của bệnh dịch tả lợn Châu Phi, UBND huyện chỉ đạo các địa phương nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch: Thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã cấp 1.361 lít thuốc khử trùng (từ nguồn dự trữ quốc gia) cho 19 xã, thị trấn. UBND các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi, các điểm giết mổ gia súc, gia cầm, các cơ sở sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật, chợ buôn bán gia súc, gia cầm. Đối với các thôn, xã đang có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Cấp hóa chất khử trùng cho các hộ chăn nuôi lợn tự phun chuồng trại và khu vực xung quanh hàng ngày, định mức 0,5 lít/hộ. Triển khai cho các hộ, cơ sở chăn nuôi, hộ kinh doanh và giết mổ lợn ký cam kết nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: số hộ, cơ sở chăn nuôi ký cam kết: 2.437 hộ/3.497 hộ chăn nuôi lợn/18 xã, thị trấn, chiếm 69,7% so với tổng số hộ chăn nuôi; số hộ, cơ  sở  thu gom,  kinh doanh con giống, lợn thương phẩm ký cam kết: 6/8 hộ/4 xã = 75% so với hộ kinh doanh; số hộ, cơ sở giết mổ lợn ký cam kết: 99 hộ/108 hộ giết mổ lợn/18 xã, thị trấn, chiếm 91,7%.

Đối với công tác xử lý, khoanh vùng ổ dịch: Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, UBND huyện ban hành Quyết định công bố dịch và chỉ đạo tổ chức tiêu hủy lợn trong vòng 24h. Chỉ đạo UBND các xã có dịch trưng tập lực lượng tham gia tiêu hủy, chuẩn bị hố tiêu hủy và các dụng cụ, hóa chất phục vụ cho công tác tiêu hủy được kịp thời; thông báo tình hình dịch bệnh đến nhân dân tạm dừng việc vận chuyển lợn ra, vào các thôn có dịch. Đội phản ứng nhanh phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã trong việc tổ chức tiêu hủy lợn, giám sát trong quá trình tiêu hủy đảm bảo thống kê chính xác số lượng, trọng lượng lợn tiêu hủy và hướng dẫn xử lý hố tiêu hủy theo đúng quy trình kỹ thuật. 

Để kiểm tra công tác chỉ đạo, triển khai tại các địa phương trong việc thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi và các dịch bệnh khác trên đàn vật nuôi, trong ngày 15/6/2020, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi huyện Chợ Đồn thành lập 05 đoàn đến kiểm tra công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại 20/20 xã, thị trấn nhằm kịp thời nắm tình hình trong công tác chỉ đạo điều hành của địa phương và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai đến toàn bộ cán bộ, công chức, đảng viên các nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh, xác định đây là nhiệm vụ cấp bách nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh; chỉ đạo cán bộ phụ trách tăng cường kiểm tra, thăm nắm tại cơ sở./. 

Bài trướcChợ Đồn tổ chức giải bóng chuyền năm 2020
Bài tiếp theoMô hình sản xuất lúa gắn với tiêu thụ sản phẩm ở Chợ Đồn