Chợ Đồn chi trả kinh phí hỗ trợ thân nhân người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (đợt 2)

 Bà Nguyễn Thị Khang, Tổ 10 (phía bên phải), đối tượng Tuất Thương binh

nhận kinh phí hỗ trợ tại thị trấn Bằng Lũng

Để kịp thời thực hiện chi trả hỗ trợ cho các đối tượng theo chỉ đạo của cấp trên. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát đối tượng được nhận hỗ trợ. Ngày 15/5/2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1391/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách đối tượng thân nhân người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch covid-19 (đợt 2);

Theo báo cáo của Phòng Lao động Thương Binh và Xã hội huyện: Trong các ngày từ 17/5 đến 20/5/2020, huyện Chợ Đồn tổ chức thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ đối tượng thân nhân người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch covid-19 (đợt 2). Tổng số tiền đã thực hiện chi trả cho đối tượng thân nhân người có công với cách mạng là: 154,5 triệu đồng cho 105 đối tượng, đạt 100% kế hoạch, cụ thể: Mỗi thân nhân được hỗ trợ 03 tháng (từ tháng 4 – 6/2020), mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng.

 Chi trả kinh phí hỗ trợ cho đối tượng có con nhiễm chất độc hóa học tại UBND xã Yên Mỹ

Duy trì thực hiện như (đợt 1) trong công tác triển khai chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong đợt 2, việc cấp phát kinh phí hỗ trợ tiếp tục là sự kịp thời, công khai, minh bạch, không sảy ra hiện tượng trục lợi chính sách, phát huy hiệu quả kinh phí hỗ trợ của Chính phủ.

Trong tháng 5/2020, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 177/TB-VP cho phép thực hiện nới lỏng hạn chế, chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời với khôi phục phát triển kinh tế từ các cấp ngành cho đến người dân, doanh nghiệp đều cần xác lập trạng thái bình thường mới. Đây cũng là lúc các thân nhân người có công với cách mạng được nhận khoản tiền hỗ trợ có nhiều ý nghĩa giúp các thân nhân người có công với cách mạng giải quyết khó khăn do đại dịch Covid-19 dần trở lại cuộc sống bình thường./.

Bài trướcThường trực HĐND huyện họp thống nhất nội dung kỳ họp thứ 14
Bài tiếp theoChợ Đồn tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện