Chợ Đồn chi trả kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (đợt 1)

 Chi trả kinh phí hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại UBND xã Bản Thi

Trên cơ sở số kinh phí được cấp tại Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc sử dụng Quỹ dự trữ tài chính và cấp bổ sung kinh phí cho UBND các huyện, thành phố để thực hiện hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (đợt 1). Huyện Chợ Đồn được cấp tổng kinh phí cho 3 đối tượng (hộ nghèo, cận nghèo; đối tượng bảo trợ; người có công với cách mạng) là 13.419,0 triệu đồng. Số tháng được hỗ trợ 03 tháng (từ tháng 4 – 6/2020), hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cụ thể: người có công với cách mạng 226 người – kinh phí hỗ trợ là 339,0 triệu đồng; đối tượng bảo trợ là 1.683 người – kinh phí hỗ trợ là 2.524,5 triệu đồng; hộ nghèo, hộ cận nghèo là 3.352 hộ/14.074 người – kinh phí hỗ trợ là 10.555,5 triệu đồng.

Để kịp thời thực hiện chi trả hỗ trợ cho các đối tượng theo chỉ đạo của cấp trên. Trong các ngày 29/4 và 30/4/2020, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng chức năng rà soát đối tượng được nhận hỗ trợ và ban hành các Quyết định để thực hiện: Quyết định số 1138/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách đối tượng có công và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện; Quyết định số 1141/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh sách (Tổng đối tượng được phê duyệt: người có công với cách mạng 204 người; đối tượng bảo trợ là 1.395 người); Quyết định số 1137/QĐ-UBND cấp kinh phí cho UBND các xã, thị trấn số tiền 10.555,5 triệu đồng hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19; Quyết định số 1139/QĐ-UBND cấp kinh phí cho Phòng Lao động Thương binh và xã hội, số tiền là 2.388,0 triệu đồng để thực hiện hỗ trợ đối tượng có công và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19. Đồng thời chỉ đạo các Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Bưu điện huyện, UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng theo quy định hiện hành.

Trong không khí khẩn trương các đơn vị, địa phương đã nghiêm túc thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (đợt 1). Theo báo cáo của UBND huyện, đến 17 giờ 00 phút ngày 07/5/2020, tổng số tiền đã thực hiện chi trả cho 03 đối tượng là: 12.021,028 triệu đồng/12.943,500 triệu đồng đạt 92,9% KH, cụ thể: Đối tượng bảo trợ xã hội là 1.325/1.395 người, tổng kinh phí hỗ trợ là 1.987,5 triệu đồng/2.092,5 triệu đồng đạt 94,9 % KH; Đối tượng người có công là 204/204 người với tổng kinh phí hỗ trợ là 306,0 triệu đồng đạt 100 % KH; Đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo là hộ cận nghèo: Tổng số nhân khẩu đã nhận hỗ trợ là 12.971 người (nhân khẩu hộ nghèo là 7.684 người/1.936 hộ; nhân khẩu hộ cận nghèo là 5.287 người/1.363 hộ) với tổng kinh phí hỗ trợ là 9.728,250 triệu đồng/10.555,5 triệu đồng đạt 92,4% KH.

 Công chức UBND xã Yên Phong làm thủ tục cho các đối tượng nhận hỗ trợ

Có 16/20 đơn vị xã, thị trấn đã hoàn thành cấp việc cấp kinh phí cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo. Còn 04/20 xã là Xuân Lạc, Bằng Phúc, Đại Sảo, Bản Thi tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ, số kinh phí được phân bổ đến tay các đối tượng.

Việc triển khai thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (đợt 1) tại huyện Chợ Đồn đúng theo chỉ đạo của cấp trên và các quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, không để sảy ra hiện tượng trục lợi chính sách, phát huy hiệu quả kinh phí hỗ trợ của Chính phủ.

Các đối tượng nhận được hỗ trợ đã bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi được Chính phủ hỗ trợ trong thời điểm người dân gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, số tiền nhận được giúp người dân giải quyết khó khăn trước mắt, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19./.

Bài trướcLãnh đạo huyện kiểm tra các trường học đón học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Bài tiếp theoUBND tỉnh kiểm tra, khảo sát công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển du lịch sinh thái tại Khu Bảo tồn Nam Xuân Lạc