Chợ Đồn cấp gạo cứu trợ dịp giáp hạt năm 2020

 Cấp gạo hỗ trợ cho các hộ thiếu đói dịp giáp hạt tại Trụ sở xã Tân Lập 

(nguồn ảnh: Trương Thị Thúy)

Theo ông Nguyễn Đức Nam, Phó Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết: “Việc thực hiện hỗ trợ gạo cho các hộ thiếu đói cần cứu trợ dịp giáp hạt được huyện chi từ nguồn đảm bảo xã hội cấp hàng năm. Dịp giáp hạt năm 2020, trong các ngày từ 29/5-02/6/2020, UBND các xã, thị trấn đã thực hiện cấp 23.160 kg gạo cho: 430 hộ (1.456 khẩu). Tổng kinh phí đã thực hiện để mua gạo tẻ ngon (gạo bao thai Miền Trung) cứu trợ cho các hộ là 347,4 triệu đồng. Số lượng gạo cứu trợ của từng đơn vị được Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hợp đồng vận chuyển đến trung tâm các xã, thị trấn. Việc cấp phát gạo do UBND các xã, thị trấn thực hiện tập trung, công khai ngay tại trụ sở UBND xã, thị trấn. Người dân được hỗ trợ có thể kiểm tra chất lượng gạo, không xảy ra hiện tượng cấp thiếu số lượng khi nhận.

 Các hộ được hỗ trợ gạo tại Trụ sở xã Nghĩa Tá

(nguồn ảnh: Ma Thị Ngần)

Chia sẻ sự vui mừng trong buổi nhận gạo hỗ trợ tại Trụ sở xã Nghĩa Tá, bà Triệu Thị Hương, thôn Bản Bẳng cho biết: “Gia đình bà thuộc đối tượng hộ nghèo, có 03 khẩu, dịp này được hỗ trợ 45 kg gạo trong 01 tháng giáp hạt. Với sự hỗ trợ kịp thời, đúng đủ số lượng, chất lượng gạo đã giúp hộ gia đình cũng như các hộ gia đình khác còn thiếu đói dịp giáp hạt năm 2020 có đủ lương thực trong những ngày giáp hạt”

Việc cấp phát gạo dịp giáp hạt là hoạt động có ý nghĩa lớn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các hộ còn khó khăn trên địa bàn huyện trong thời điểm đời sống của người dân vẫn đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 góp phần ổn định cuộc sống./.

Bài trướcCác xã, thị trấn hoàn thành cấp kinh phí hỗ trợ tiền điện quý I, năm 2020 cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội
Bài tiếp theoChợ Đồn: Tập huấn nâng cao năng lực lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc