Chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

 Panô tuyên truyền bầu cử đã được dựng ở các điểm trung tâm huyện

Việc tuyên truyền bầu cử theo định hướng của Sở thông  tin và Truyền thông Tỉnh, Ban Tuyên giáo huyện ủy. Đặc biệt tại văn bản số 33/TBTT $ VĐBC ngày 23/4/2021 của Ủy ban bầu cử huyện Chợ Đồn nêu rõ: Thực hiện Kế hoạch số 08/KH- TBTTTT&VĐBC ngày 02/3/2021 của Tiểu ban thông tin tuyên truyền và vận động bầu cử về việc thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2021 – 2026 cần tiếp tục thực hiện các nội dung tuyên truyền theo các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo của Ủy ban bầu cử các cấp, bám sát các văn bản hướng dẫn của cơ quan tuyên truyền về nội dung, hình thức tuyên truyền của đợt 2 và đợt 3; đôn đốc, thực hiện công tác tuyên truyền ở các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn; căng, treo Băng zon, khẩu hiệu trực quan đợt 2 và đợt 3 kịp tiến độ.

Đơn vị Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện thực hiện trang trí ở các địa điểm được phân giao, phối hợp với Phòng VH&TT kiểm tra, đôn đốc chỉnh trang việc treo cờ dây, cờ phướn, cờ hồng kỳ khu vực trung tâm các xã, thị trấn đảm bảo về mỹ quan; Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, bằng loa truyền thanh lưu động và nhiều hình thức khác. Công tác tuyên truyền bám sát các văn bản hướng dẫn của cơ quan tuyên truyền đảm bảo thiết thực hiệu quả.

Đối với các các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện: Vệ sinh môi trường, trang trí khu vực cơ quan đơn vị, treo cờ, hoa, khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử; Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các nội dung, công việc trong kế hoạch tuyên truyền bầu cử của cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng.

UBND các xã, thị trấn ban hành  văn bản hướng dẫn các thôn, tổ, bản, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn làm tốt công tác vệ sinh môi trường, trang trí khu vực cơ quan đơn vị, chỉnh trang cờ hoa, khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử; Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; Thực hiện hiệu quả các nội dung, công việc trong kế hoạch tuyên truyền bầu cử của cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng.

Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện và báo cáo công tác thông tin tuyên truyền về phòng Văn hóa và thông tin huyện để tổng hợp (Thời gian bửi báo cáo công tác tuyên truyền đợt 2 ngày 20/5/2021; đợt 3 ngày 15/6/2021).

Bài trướcHội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Bài tiếp theoChương trình thiện nguyện “Gắn kết yêu thương” tại huyện Chợ Đồn