Chi cục thuế huyện Chợ Đồn tích cực triển khai lộ trình hóa đơn điện tử

Triển khai hóa đơn điện tử là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số. Hiện nay, Chi cục thuế huyện Chợ Đồn đang tích cực triển khai các nhiệm vụ, nội dung nhằm sớm đưa hóa đơn điện tử vào thực hiện đúng thời gian quy định.

 

Các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh trên địa bàn được tập huấn về hóa đơn điện tử.
Tính đến nay đã có 19 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh trên địa bàn đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử thành công trong đó có 6 doanh nghiệp, 8 tổ chức và 5 hộ cá thể. Để phấn đấu mục tiêu đến 30/6/2022, 100% doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn huyện đăng ký, sử dụng hoá đơn điện tử, Chi cục thuế huyện đã tập trung mọi nguồn lực để triển khai hóa đơn điện tử trong đó tập trung rà soát và thông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh những nội dung, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện việc lập, chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế, gửi hóa đơn điện tử cho người mua. Xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp từng đối tượng khác nhau, phối hợp với các đơn vị truyền thông của địa phương thực hiện đa dạng phương thức tuyên truyền, thời lượng phù hợp để các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nắm bắt đầy đủ về những lợi ích mang lại khi sử dụng hóa đơn điện tử và những nội dung mới, tạo sự đồng thuận trong việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử. Ngoài ra, để hỗ trợ người nộp thuế đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử, Chi cục thuế huyện tổ chức tập huấn về hóa đơn điện tử cho cán bộ thuế và cho người nộp thuế, công bố đường dây nóng của Chi cục thuế huyện, phân công cán bộ thường trực để trả lời, giải đáp, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
Chuyển đổi sang hóa đơn điện tử là nhu cầu tất yếu của thương mại điện tử hiện đại, tạo sự minh bạch trong xu thế toàn cầu hóa, hiện đại hóa, cải cách hành chính hiện nay giúp cơ quan Nhà nước theo dõi được các hoạt động kinh tế một cách kịp thời, chính xác và chống thất thu ngân sách. Với nền tảng sẵn có, cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, Chi cục thuế huyện  Chợ Đồn đang nỗ lực triển khai thành công hóa đơn điện tử đến tất cả các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn theo đúng lộ trình.
Tác giả: Hương Liễu
Bài trướcĐại hội Đại biểu Cựu chiến binh thị trấn Bằng Lũng khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2027
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn giải ngân nguồn vốn đầu tư quí I/2022 đạt 30% kế hoạch năm