Chi bộ thôn Bản Khang học và làm theo Bác

 Đồng chí Hoàng Văn Hội, Bí thư Chi bộ thôn kiểm tra

công trình cầu dân sinh sau khi xây dựng.

Đồng chí Hoàng Văn Hội, Bí thư Chi bộ thôn Bản Khang cho biết: Thôn có tổng số 37 hộ dân với 145 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày, Chi bộ có 18 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, hàng năm Chi bộ đăng ký việc làm theo Bác gắn với nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ sát tình hình thực tế của địa phương. Cùng với đó, triển khai cho 100% đảng viên đăng ký việc học tập làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể. Hàng tháng trong các cuộc họp Chi bộ đều đánh giá tiến độ thực hiện việc làm theo của các đảng viên, tập thể Chi bộ và thông qua kết quả việc học tập làm theo Bác  để đánh giá xếp loại đảng viên hàng năm.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, Chi bộ đã tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là chú trọng cơ cấu giống, kỹ thuật thâm canh, phòng chống dịch bệnh nên tổng sản lượng lương thực tăng từng năm, cụ thể: Năm 2017 đat  90,2 tấn, bình quân lương thực đạt trên 644 kg/người/năm đến năm 2020 đạt 105,65 tấn, bình quân lương thực đạt trên 728 kg/người/năm, hiện nay các hộ trong thôn đã đảm bảo an ninh lương lương thực, không còn hộ thiếu lương thực trong năm. Việc đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nông, lâm nghiệp được nhân dân chú trọng thực hiện và đã phát huy hiệu quả mang lại thu nhập ổn định, hàng năm công tác trồng rừng theo các dự án và tự đầu tư được duy trì hàng năm vượt chỉ tiêu giao. Đến nay thôn trồng cây Mảy Puốc được 09 ha, duy trì và trồng mới trên 27 ha rừng trồng. Từ sự gương mẫu của đảng viên, nhân dân trong thôn đã đồng thuận góp công, góp của hoàn thành đường nội thôn với chiều dài 500m; mở mới đường nội thôn, lâm nghiệp dài 2 km; xây dựng cầu dân sinh với hơn 300 công tham gia, tổng số tiền nhân dân đóng góp là 20 triệu đồng, số diện tích đất nhân dân đã hiến là 4.300 m2.

Đối với công tác an ninh trật tự Chi bộ đã tập trung chỉ đạo Trưởng thôn, Công an viên, thôn đội trưởng, các đoàn thể quần chúng thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với tinh thân nhân dân hiểu được pháp luật sẽ không vi phạm pháp luật. Do đó, trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không có những việc bức xúc, đơn thư khiếu kiện kéo dài xảy ra, nhân dân luôn đoàn kết một lòng, tương thân, tương ái giúp nhau trong cuộc sống.

Đồng chí Liêu Trọng Thể, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Xuân Lạc khẳng định Chi bộ thôn Bản Khang là một Chi bộ điển hình của Đảng bộ xã. Có được kết quả này là do Cấp ủy Chi bộ đã thường xuyên thống nhất xây dựng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hàng tháng, hàng quý cơ bản đảm bảo nội dung cần thiết đáp ứng yêu cầu chỉ đạo các hoạt động của thôn. Cán bộ, đảng viên của Chi bộ thực hiện nghiêm túc việc tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp trên và của Chi bộ.

Nhờ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm tại cơ sở, tình hình kinh tế của thôn luôn phát triển ổn định, đời sống nhân dân đã từng bước cải thiện rõ rệt, phong trào văn hóa, thể thao được duy trì, các chế độ, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cơ bản ổn định, an ninh giữ vững, sự gắn kết giữa Đảng với nhân dân ngày càng bền chặt, đồng thời luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền. Hàng năm Chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tập thể thôn được UBND xã khen các năm 2016, 2017 tiêu biểu về phát triển kinh tế – xã hội và làng văn hóa, sức khỏe. Từ năm 2016 đến năm 2020 luôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”.

Để tiếp tục cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, Chi bộ sẽ phát huy nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động tại cơ sở phấn đấu đạt các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra. Vận động cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, đi đầu trong mọi hành động, đồng thời nâng cao trách nhiệm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, quyết sách của Đảng, chính quyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng hình ảnh đẹp người cán bộ, đảng viên trong lòng nhân dân.

Bài trướcXã Nam Cường gắn kết xây dựng nông thôn mới với công tác xóa đói giảm nghèo
Bài tiếp theoNgười có uy tín, người Bí thư Chi Bộ gương mẫu của Bản Mông