Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Chi bộ Hạt kiểm lâm huyện hiện có 17 Đảng viên, nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và việc quán triệt, học tập các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Lâm nghiệp; triển khai thực hiện tốt các dự án, các biện pháp bảo vệ rừng.

 Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội lần này đã đề ra mục tiêu chung đó là: hàng năm duy trì Chi bộ hoàn thành tốt niệm vụ trở lên, phấn đấu 100%  đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 100% cán bộ, công chức, viên chức đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 10% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 01 đến 02 đảng viên mới trở lên. Giảm số vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp từ 20-30%, hàng năm không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Duy trì, đảm bảo việc hai thác sử dụng rừng một cách bền vững; sản lượng khai thác gỗ rừng trồng hàng năm từ 35nghìn mét khối gỗ. lâm sản ngoài gỗ đạt từ 02 nghìn tấn trở lên; phấn đấu hàng năm chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng đạt và vượt 800 ha, duy trì diện tích rừng được giao khoán bảo vệ trên 13 nghìn ha, đảm bảo độ che phủ rừng trên địa bàn đạt 80,26%. Đại hội đã tiến hành thảo luận các báo cáo trình tại đại hội. Các ý kiến của đại biểu cơ bản nhất trí với các báo cáo trình đại hội, một số ý kiến góp ý về công tác lãnh chỉ đạo tuyên truyền pháp luật bảo vệ rừng, công tác phát triển đảng viên trong chi bộ…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư thường trực, chủ tịch HĐND huyện  đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số vấn đề để đại hội thảo luận, góp phần làm rõ hơn nhiệm vụ và giải pháp, từ đó quyết nghị phương hướng, mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới đó là: Quan tâm giáo dục, rèn luyện tư tưởng, phẩm chất đạo đức, chính trị, ý thức trách nhiệm công việc; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức của  đơn vị; tăng cường và chủ động hơn nữa công tác tham mưu; tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự ủng hộ của Nhân dân và các tổ chức, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng để thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 khóa ( 11)XI, khóa ( 12) XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện thật tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa ( 12)XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

 Đồng chí Nguyễn Hữu Kết trúng cử giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Hạt kiểm lâm huyện,

nhiệm kỳ 2020 – 2025

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hữu Kết, trúng cử giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Hạt kiểm lâm huyện,  nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Bài trướcTrên 15.100 khách hàng huyện Chợ Đồn được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện do ảnh hưởng dịch bệnh Covid – 19.
Bài tiếp theoCông an huyện – Huyện Đoàn Chợ Đồn tổ chức hiến máu tình nguyện