Công khai ngân sách địa phương

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 huyện Chợ Đồn

Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 huyện Chợ Đồn. (Tải về)

Công bố công khai dự toán ngân sách huyện Chợ Đồn năm 2022

QUyết định số 427/QĐ-UBND ngày 31/01/2022. QĐ 427 - Công khai dự toán ngân sách năm 2022

Kiểm tra hành nghề Y, Dược, cơ sở kinh doanh Mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên địa bàn huyện

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc kiểm tra hành nghề Y, Dược, Mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên địa bàn huyện Chợ Đồn năm...

Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng HĐND & UBND huyện Chợ Đồn năm...

Quyết định số 04/QĐ-VP ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng HĐND & UBND huyện Chợ Đồn về vệc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng HĐND & UBND...

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

- Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021. (Tải về) - Dự toán ngân sách năm 2021 (Tải...

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

Quyết định số 3834/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 (Dự toán trình Hội đồng nhân dân huyện)  . (Tải về...

Bài viết mới nhất

Thư viện ảnh

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support