Các xã, thị trấn tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

Tại thị trấn Bằng Lũng, tính đến thời điểm này, toàn Đảng bộ có 588 đảng viên sinh hoạt tại 29 Chi bộ. Cùng với việc đẩy mạnh hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng được Đảng ủy tập trung triển khai thực hiện. Ngoài việc ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội, các quyết định thành lập các Tiểu ban, xây dựng báo cáo chính trị, Đảng ủy cũng đã phân công ủy viên thường vụ, cấp uỷ viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các bộ phận liên quan và các Chi bộ; chủ động nắm tình hình, kịp thời có biện pháp xử lý, tháo gỡ đối với các Chi bộ có khó khăn hoặc có vấn đề phức tạp nảy sinh,… công tác tuyên truyền trước Đại hội cũng được cấp ủy, chính quyền tăng cường thực hiện..

Ông Nông Đức Tranh, Bí thư Đảng ủy thị trấn cho biết: Theo kế hoạch, Đảng ủy thị trấn sẽ chọn Chi bộ tổ 5 tổ chức Đại hội chi bộ điểm vào  tháng 11 năm 2019, các Chi bộ còn lại sẽ hoàn thành việc tổ chức Đại hội Chi bộ vào tháng 12 năm 2019. Đối với Đại hội Đảng bộ thị trấn sẽ hoàn thành trong quý I năm 2020

  Chi bộ thôn Khuổi Sáp, xã Xuân Lạc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Cũng như thị trấn Bằng Lũng, thời điểm này, cấp ủy chính quyền xã Xuân Lạc cũng đang chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp. Đảng ủy xã đã tập trung triển khai hội nghị quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên; Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp uỷ, Đảng ủy xã thực hiện việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89-QÐ/TW, Quy định số 90-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Tiêu chuẩn cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo quy định của cấp trên và Quyết định số 2332-QĐ/HU, ngày 30/7/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy.  Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp uỷ khoá mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; tiêu cực, “lợi ích nhóm”;….. Dự kiến, thời gian tiến hành Đại hội các Chi bộ xã bắt đầu từ tháng 01/2020, hoàn thành trong tháng 3/2020, Đại hội Đảng bộ cấp xã  phấn đấu  hoàn thành trong tháng 5/2020; đạt tỉ lệ cấp uỷ viên nữ từ 15% trở lên và  tỉ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) từ 10% trở lên.

Theo kế hoạch số 138 – KH/HU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Huyện ủy Chợ Đồn về chỉ đạo tổ chức Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thời gian tiến hành, đối với Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở bắt đầu từ tháng 01 năm 2020, hoàn thành trong tháng 3 năm 2020; Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở  hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2020;  Đại hội Đảng bộ huyện hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2020.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ những bước khởi đầu, tin tưởng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 huyện Chợ Đồn sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Bài trướcXã Xuân Lạc tập trung xây dựng Nhà văn hóa thôn
Bài tiếp theoKhánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Tân Lập