Các xã, thị trấn hoàn thành cấp kinh phí hỗ trợ tiền điện quý I, năm 2020 cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội

 Ông Triệu Văn Quốc, thôn Nà Dạ (phía bên phải) thực hiện thủ tục nhận hỗ trợ tiền điện

tại Trụ sở UBND xã Xuân Lạc (nguồn ảnh: Trần Quang Huy)

Để kịp thời thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ tiền điện sinh hoạt quý I, năm 2020 cho các đối tượng UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện thực hiện các thủ tục cấp kinh phí cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (bằng tiền mặt) để chi trả cho các đối tượng thụ hưởng; UBND các xã, thị trấn thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng theo danh sách được phê duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Theo ông Ma Văn Dũng, Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Đến nay đã có 20/20 xã, thị trấn hoàn thành hoàn thành cấp kinh phí hỗ trợ tiền điện quý I, năm 2020 cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội, cụ thể: Tổng số hộ được hỗ trợ: 1.982 hộ (Hộ nghèo: 1.859 hộ; hộ chính sách xã hội: 123 hộ); Tổng số tháng hỗ trợ: 5.916 tháng; Tổng kinh phí hỗ trợ: 301,716 triệu đồng (Hộ nghèo: 28,.427 triệu đồng; Hộ chính sách xã hội: 17,289 triệu đồng). Việc cấp phát kinh phí hỗ trợ tiền điện được thực hiện công khai, minh bạch, không sảy ra hiện tượng trục lợi chính sách.

Trong những năm qua, việc thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội được UBND huyện nghiêm túc thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát đối tượng hỗ trợ, tổng hợp danh sách trình UBND huyện phê duyệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Trên cơ sở số kinh phí được cấp, UBND các xã, thị trấn phân công Công chức Văn hóa – Xã hội chi trả bằng tiền mặt trực tiếp đến từng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội đảm bảo đúng, đủ, kịp thời.

Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo thực hiện theo Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Chính phủ là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước để đảm bảo an sinh xã hội. Duy trì thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, chi trả kinh phí hỗ trợ tiền điện đến các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng đã giúp các hộ nghèo giảm bớt khó khăn vươn lên trong cuộc sống./.

Bài trướcVăn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện tốt Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Bài tiếp theoChợ Đồn cấp gạo cứu trợ dịp giáp hạt năm 2020