Các tổ Đại biểu HĐND huyện TXCT trước kỳ họp 14, HĐND huyện tại các xã, thị trấn

 Tổ Đại biểu số 8 TXCT trước kỳ họp thứ 14, HĐND huyện tại xã Xuân Lạc

Nội dung của đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XIX nhằm báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 13( kỳ họp bất thường), HĐND huyện khóa XIX; Báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14, HĐND huyện (theo Thông báo số 41/TB – HĐND ngày 20/5/2020 của Thường trực HĐND huyện); Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 12 đến trước kỳ họp thường lệ tháng 6 năm 2020; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

 Đại diện cử tri xã Xuân Lạc tham gia phát biểu ý kiến

Các tổ Đại biểu HĐND huyện đã thực hiện nghiêm túc nội dung theo kế hoạch trên, lắng nghe ý kiến phát biểu của cử tri. Kết thúc các buổi làm việc, lãnh đạo các xã, lãnh đạo UBND, đại diện các tổ Đại biểu HĐND huyện đã trực tiếp trả lời, giải trình những ý kiến thuộc thẩm quyền. Những ý kiến không thuộc thẩm quyền tổng hợp và chuyển đến các đơn vị liên quan xem xét sớm trả lời cho cử tri được rõ.

 

Bài trướcĐại hội Đảng bộ Khối Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Bài tiếp theoTuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, năm 2020