Các địa phương tập trung gieo mạ vụ xuân năm 2021

 Bà con nông dân xã Phương Viên làm đất gieo mạ vụ xuân năm 2021

Để sản xuất vụ xuân theo đúng kế hoạch, UBND huyện  chỉ đạo phòng Nông nghiệp và phát triển nông thông, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và UBND các xã tăng cường cán bộ khuyến nông xuống cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân đẩy nhanh tiến độ làm đất, kỹ thuật gieo mạ, chăm sóc và che phủ ni lông tránh rét cho mạ. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, tăng cường công tác quản lý, cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn trước và trong sản xuất. Cùng với đó, tuyên truyền cho người dân sử dụng các loại phân bón hữu cơ; như phân chuồng, phân xanh đã ủ hoai mục; Phân vô cơ như: phân lân Supe, lân nung chảy, đạm u rê, kaly, phân tổng hợp NPK, phân hữu cơ vi sinh… Khuyến khích người dân sản xuất gắn với các tổ chức liên kết sản xuất – tiêu thụ, áp dụng theo quy trình sản xuất ATTP, Vietgap, hữu cơ nhằm tăng cường giá trị kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường.

Đối với tiến độ làm đất, toàn huyện đã thực hiện được trên 75% diện tích, những diện tích còn lại đang được bà con nông dân tiếp tục cày, bừa. Những năm gần đây, bằng việc sử dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp nên tiến độ làm đất đã được đẩy nhanh và thuận lợi hơn.Theo kế hoạch việc gieo cấy sẽ được thực hiện từ trung tuần tháng 2, đầu tháng 3 và kết thúc trước ngày 15/3/2021./.

Bài trướcChợ hoa ngày Tết ở thị trấn Bằng Lũng
Bài tiếp theoHội nghị hiệp thương lần thứ nhất về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021– 2026