Các địa phương hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần 2

 Ủy ban bầu cử huyện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tổ chức hiệp thương lần 2

tại Thị trấn Bằng Lũng

Đến thời điểm này, cấp huyện, xã, thị trấn đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đúng tiêu chuẩn. Theo đó, kết thúc hội nghị hiệp thương lần 2, có 56 đại biểu được giới thiệu ứng cử HĐND cấp huyện; 646 đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Việc giới thiệu người ứng cử được thực hiện theo đúng quy định, phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Người được giới thiệu ứng cử có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Cơ cấu những người ứng cử bảo đảm tỷ lệ hợp lý, đại diện cho các ngành, các cấp, dân tộc, tôn giáo, giới tính, độ tuổi.

Hiện nay, huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo trong công tác bầu cử như: chuẩn bị hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… ngay tại cơ sở, tạo điều kiện để công dân phản ánh những vấn đề có liên quan đến nhân sự bầu cử và công tác bầu cử. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử, Công an huyện và các đơn vị liên quan cũng đã và đang xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Các cơ quan chức năng xác định những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự liên quan đến công tác bảo vệ bầu cử để chủ động có phương án phòng ngừa và xử lý những tình huống phức tạp có thể xảy ra; ngăn chặn không để các đối tượng tiêu cực lợi dụng bầu cử để tuyên truyền quan điểm sai trái, phát tán tài liệu có nội dung kích động, gây rối an ninh trật tự./.

Bài trướcỦy ban bầu cử tỉnh kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử tại huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoChợ Đồn tích cực tuyên truyền công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026