Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội vẫn đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn

Ngay sau khi UBND huyện ban hành các văn bản về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhất là với Văn bản số 522/UBND-VP ngày 31/3/2020về việcthực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 29/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch COVID-19; Văn bản số 556/UBND –VP ngày 04/04//2020Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Công văn số 2601/VPCPKGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 16phòng chống dịch bệnh Covid-19.  Các cơ quan, đơn vị của huyện đã xây dựng lịch trực cũng như để công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà,chỉ những trường hợp cần thiết mới đến làm việc tại cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cũng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuân thủ nghiêm ngặt về đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn, áp dụng các giải pháp phòng chống dịch và đảm bảo sức khỏe,… Nhờ bố trí, sắp xếp công việc hợp lý nên các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện cơ bản vừa đảm bảo việc dãn cách xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 16 vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 Ngân hàng CSXH huyện yêu cầu nhân viên, khách hàng

rửa tay sát khuẩn trước khi giao dịch công việc

Huyện cũng chỉ đạocơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền các văn bản, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh như: Tuyên truyền đến mọi người dân nên ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng…Tuyên truyền hướng dẫn cách vệ sinh khử khuẩn tại nhà; Các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theoCông văn số 2673/VPCP-KGVX ngày 06/4/2020 của Văn phòng Chính phủ;…

Bài trướcHoàn thành phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025
Bài tiếp theoChợ Đồn tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và duy trì công tác phát triển chăn nuôi