Các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN từ tháng 1 đến tháng 10 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn

– Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2012 (Tải về)

 

– Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2012 (Tải về)

 

– Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2012 (Tải về)

 

– Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng tháng 5; Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2012 (Tải về)

 

– Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng tháng 4; Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2012 (Tải về)

 

– Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 02; Nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2012 (Tải về)

 

– Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01,  nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2012 (Tải về)

Bài trướcVề việc điều chỉnh diện tích đã thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng, nâng cấp ĐT 254 – Đoạn qua xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoTình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội – đảm bảo quốc phòng an ninh 9 tháng năm 2020