Bồi dưỡng khung diễn tập diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

Để làm cơ sở cho xã Nam Cường, Bằng Lãng, Xuân Lạc triển khai thực hiện, làm công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập. Ban chỉ đạo diễn tập huyện Chợ Đồn vừa tổ chức bồi dưỡng các nội dung chuẩn bị diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; diễn tập phòng, cháy chữa cháy rừng năm 2022 cho thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Tổ đạo diễn, Tổ bảo đảm xã Nam Cường; xã Bằng Lãng và xã Xuân Lạc.

 Hội nghị Bồi dưỡng khung diễn tập diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã diễn tập phòng, cháy chữa cháy rừng
     Tại buổi bồi dưỡng, các đại biểu được nghe Trung tá Hoàng Trung Chính, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, hướng dẫn nội dung, tổ chức, phương pháp diễn tập năm 2022 trên địa bàn huyện. Các nội dung hướng dẫn gồm: Khái quát ý định diễn tập và nội dung, phương pháp công tác thứ tự hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương và ban, ngành các cấp trong từng giai đoạn diễn tập. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác, kế hoạch bảo đảm phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy rừng và nội dung, phương pháp công tác của lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương và ban, ngành, đoàn thể trong các giai đoạn diễn tập.

 Trung tá Hoàng Trung Chính – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, hướng dẫn nội dung, tổ chức, phương pháp diễn tập năm 2022.
Theo kế hoạch, năm 2022 sẽ tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại xã Nam Cường, xã Bằng Lãng; diễn tập phòng, cháy chữa cháy rừng tại xã Xuân Lạc. Việc tổ chức bồi dưỡng diễn tập nhằm giới thiệu, thống nhất với các cương vị tham gia diễn tập DT-22 những nội dung cơ bản đặt ra trong cuộc diễn tập và thứ tự nội dung, biện pháp công tác lãnh đạo, chỉ đạo và của ban, ngành, đoàn thể xã trong thực hành diễn tập phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy rừng; làm cơ sở vận dụng vào quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập theo ý định của Ban chỉ đạo của huyện đạt kết quả cao./.
Tác giả: Hoàng Lan
 
 
Bài trướcKế hoạch tổ chức “Chợ đêm quảng bá, giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch huyện Chợ Đồn” năm 2022
Bài tiếp theoKhai giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị K10 – 2022