Bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

 

 Bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở 

Trong thời gian từ ngày 26 đến 31/10/2016, các đồng chí bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở sẽ được nghiên cứu 6 chuyên đề về: Tổ chức, chức năng nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng; Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ; Công tác tư tưởng, công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở; Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật ở chi bộ, đảng bộ cơ sở; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp ở địa phương; công tác vận động nhân dân của chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Đây là những kiến thức cơ bản và cần thiết giúp cho học viên nâng cao nhận thức những vấn đề cơ bản của công tác xây dựng Đảng; những chủ trương, đường lối của Đảng ta về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt một số nguyên tắc, nghiệp vụ công tác cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở cũng như kịp thời cập nhật những nội dung cơ bản, sát thực với hoạt động ở đơn vị mình. Nâng cao hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng tại cơ sở, từ đó tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Bài trướcThường trực HĐND huyện Chợ Đồn họp liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Chợ Đồn khóa XIX
Bài tiếp theoThường trực UBND huyện làm việc với phòng Tài chính – Kế hoạch