Bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2018.

  Lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2018

Tham gia lớp học có trên 100 đồng chí là Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở. Trong thời gian 03 ngày (từ ngày 29 đến hết ngày 31/10/2018),  các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề gồm: Tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ; Công tác tư tưởng và công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở; Công tác Dân vận và công tác kiểm tra giám sát, khen thưởng, kỷ luật của chi bộ, đảng bộ cơ sở; Công tác Đảng của cấp ủy, Bí thư chi bộ trong nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương; đảm bảo quyền tự do, dân chủ, tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế – xã hội; Phòng, chống “ Tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị những kỹ năng, kiến thức, nghiệp vụ cho hoạt động công tác Đảng của Bí thư, Phó bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở; trau dồi nhận thức về quan điểm, chủ trương, tư tưởng chỉ đạo, Nghị quyết của Đảng, phục vụ công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó góp phần nâng cao công tác xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bài trướcThực hiện Đề án “mỗi xã, phường một sản phẩm” năm 2018
Bài tiếp theoTập huấn thực hiện nhiệm vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018